Jaké další náhrady dostávají poslanci k platu? - Měšec.cz

Jaké další náhrady dostávají poslanci k platu? - Měšec.cz

Poslanci dostávají k platu ještě celou řadu dalších peněžních náhrad. Pochopitelně jim musí být placena kancelář ve volebním odvodě. Už nemají nárok na bezplatnou veřejnou dopravu, dostávají tak paušální náhradu, kterou použijí na jízdenky nebo pohonné hmoty pro vlastní auto. Kancelář poslanecké sněmovny jim platí asistenty a poradní experty. Jaké všechny náhrady dostávají poslanci k platu?

Náhrady a různá plnění dostávají i soudci a ministři

Zákon o platech č. 236/1995 Sb. upravuje poměrně širokou paletu náhrad, tedy především peněžitých plnění, které dostávají poslanci navíc k platu.

Přečtěte si také: Kdo z poslanců dostane odchodné a jak bude vysoké?

Ale nejenom poslanci. Zmiňovaný zákon upravuje požitky mnohem více lidí (ústavních činitelů, resp. reprezentantů státní moci a soudců) než jen 200 poslanců. Například soudců či ministrů apod. Třeba soudci dostávají náhradu nákladů na odbornou literaturu. (Tu zrovna právě poslanci nedostávají. I když by jim prospěla.)

A to se pak jen v praxi děsím, že soudci neznají ani judikaturu – rozhodovací praxi vyšších soudů, kterou znáte přitom z našich článků i vy. Ostatně podívejte se třeba na rozsudek Nejvyššího soudu (ze dne 15. 01. 2016, spis. zn. 21 Cdo 476/2015), o kterém jsme psali v článku Za neomluvené absence vás mohou vyhodit, neochrání ani odbory. Odvolací soud si vůbec nevšiml změny zákoníku práce, nebo se chtěl ve sporu bývalého hradního právníka a Kanceláře prezidenta republiky pomstít prezidentu Zemanovi, či aspoň jeho týmu znepříjemnit život, a tak rozhodoval podle již neplatné právní úpravy, která na případ nedopadala, prostě ji ignoroval. Jinak si chybu soudců nedokážu vysvětlit.

My se ale v dnešním článku zaměřujeme na poslance, a tak vybereme ty nejčastější a nejtypičtější náhrady, které dostává každý poslanec.

Víceúčelová náhrada na reprezentaci a výdaje na stravování při tuzemských cestách

Přečtěte si: Kolik berou poslanci?

Poslanec má celou řadu jednání. Může vás během něj pozvat na kávu, ale třeba i na oběd. Také se musí slušně oblékat. Za tímto účelem dostává peníze ve výši 16 % tzv. platové základny (nyní 84 060 Kč), tedy 13 500 Kč měsíčně.

Víceúčelová náhrada na dopravu

Ať už poslanec jezdí do Prahy na jednání sněmovny a jejích orgánů, nebo jinam za prací svým vlastním vozem, nebo cestuje veřejnou dopravou, má nárok na náhradu výdajů s tím spojených. Výše dopravních výdajů a jejich náhrada se určuje podle vzdálenosti obce, v níž má poslanec trvalý pobyt, od sídla komory Parlamentu, nebo od obce, v níž má poslanec kancelář, činí při vzdálenosti:

Tady musíme připomenout, že od 1. 1. 2011 už nemají poslanci nárok na bezplatnou veřejnou dopravu. Musejí si koupit jízdenku jako každý jiný cestující.

Proplácení cest do zahraničí, stejně jako proplácení cestovních náhrad jako stravné pak má svá zvláštní pravidla v zákoně o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců č. 236/1995 Sb.

Jaké další náhrady dostávají poslanci k platu? - Měšec.cz

Přečtěte si také: Jak ochránit svůj vlastní majetek před exekucí jiné osoby?

Peníze na pronájem a provoz poslanecké kanceláře

Poslancům pochopitelně musí být propláceny náhrady na provoz poslanecké kanceláře v jejich volebním kraji.

Bližší podrobnosti stanovuje usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. Limitní ceny za pronájem kanceláře jsou podle informací prezentovaných na webu Poslanecké sněmovny závislé na velikosti města. Například v Praze jde o 27 000 Kč měsíčně, ve městech s počtem obyvatel mezi 10 a 25 tisíci je to 16 000 Kč měsíčně.

Poslanecká sněmovna také zajišťuje mimopražským poslancům ubytování v Praze. Většina využívá byty. Zpočátku mandátu, ale i později po dohodě (ale poslanec si to musí vybojovat) lze využít i hotel. Někdy, zvláště zasedá-li Poslanecká sněmovna v měsíci krátko nebo jsou parlamentní prázdniny, to vyjde stát levněji než náklady na byt.

Přečtěte si také: Platíte, a přesto nemáte z dluhu nic splaceno. Jak je to možné? Proč hradíte jen úroky?

Plat, resp. podnikatelská odměna pro asistenty

Kancelář Poslanecké sněmovny hradí výdaje na asistenta poslance, platí mu odměnu, kterou asistent či asistentka fakturuje Kanceláři Poslanecké odměny jako osoba samostatně výdělečně činná. Výše odměny činí 50 500 Kč měsíčně.

Poslanec může mít i více asistentů. Peníze jsou však jen jedny, musejí pak být mezi asistenty jednoho poslance rozděleny.

Podle mého názoru existence více asistentů u řadových poslanců, kteří nejsou předsedou nebo místopředsedou sněmovny, naznačuje možné zneužívání těchto peněz pro spolustraníky či jiné známé. Není logické mít nejlépe jednoho asistenta na všechnu práci, popř. maximálně dva – jednoho v Praze na dobu, kdy zasedá Poslanecká sněmovna či jednají její výbory nebo komise, a druhého ve svém volebním obvodě, aby pracoval v poslanecké kanceláři?

Někdy se proslýchá i to, že snad asistenti pracují jen na oko a část peněz, které dostávají, poukazují následně poslanci.

Ale je na druhou stranu pravda, že někdy působí asistenti ne třeba za pětinu celkových peněz, ale za symbolických 1000 Kč měsíčně. Nejde totiž o peníze, ale volný vstup do Poslanecké sněmovny.

Přečtěte si také: Váš vyhazov z práce byl (i podle soudu) neplatný. Máte nárok na odškodnění?

Peníze pro experty a další pomocníky

Dále Poslanecká sněmovna proplácí do částky 21 015 Kč i faktury na odborné a administrativní práce.

Poslanec v zájmu kvality práce jistě mnohdy musí spolupracovat s odborníky, znalci daného oboru nebo legislativci, aby nápadům poslance dali patřičnou formu. Nicméně administrativní práce by snad měl vykonávat právě asistent či asistentka poslance.

Čtěte také: Zkušební doba v práci: Co je kolem ní nového?

A tak se stává, že i tyto peníze jsou možná někdy používány pro odměňování stranických spojenců či rodinné příslušníky.

Ale jsou i poslanci, kteří opravdu platí právníky, legislativce – a uznejte, že pro spolupracujícího právníka, který v podstatě sleduje vše v legislativě, čemu se věnuje právě s ním spolupracující poslanec, není zase moc velká odměna.

Tady jen pro úplnost dodejme, že tzv. experti nemají volný přístup do Poslanecké sněmovny, při její návštěvě musejí projít stejnou kontrolou a prokázat se průkazem totožnosti jako jakýkoliv jiný občan.

Tagy: