Stavební povolení ani ohláška nejsou vždy podmínkou. Kdy smíte stavět i bez souhlasu úřadů?

Stavební povolení ani ohláška nejsou vždy podmínkou. Kdy smíte stavět i bez souhlasu úřadů?

Stavba s sebou přináší pořádný kus práce. Kromě starostí kolem stavby jako takové vás totiž čeká také obíhání úřadů, což může být v důsledku zdlouhavější než samotná stavba. Dříve, než se do práce pustíte, je totiž třeba získat stavební povolení, s kterým souvisí nemalá byrokracie. Dobrou zprávou je, že v případě menších zásahů si vystačíte i s „pouhým“ ohlášením stavby a v některých případech můžete stavět i bez vědomosti úřadů.

Podrobnostmi všech typů staveb, kterých se stavební povolení či ohlášení stavby týká, naleznete ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb.

Stavba bez stavebního povolení či ohlášení

Některé drobné rekonstrukce lze samozřejmě provádět i bez povolení úřadu. Před tím, než s opravami či výstavbou začnete, se proto vyplatí si ověřit, zda cestu na stavební úřad neabsolvujete zcela zbytečně.

Obecně lze bez vědomí stavebního úřadu zhotovovat drobné stavby kolem rodinného domu. Zpravidla se jedná o opěrné zdi do výšky 1 metru nebo oplocení do výšky 2 metrů. Tedy za předpokladu, že nehraničí s pozemní komunikací či veřejným prostranstvím. Jako stavba bez povolení smí být na zahradě rovněž postaven až 5 metrů vysoký skleník o maximálních rozměrech 40 m2. Musí být ale umístěn minimálně 2 metry od hranice pozemku.

Čtěte také: Rychlejší stavební povolení a méně papírování, slibuje novela. Budí však emoce

Na svém pozemku můžete dále postavit také stavby o maximální rozloze 25 m2. Ty mohou mít jedno nadzemní podlaží a nesmějí být vyšší než 5 metrů, popřípadě mohou být podsklepené až do hloubky 3 metrů. Nezapomeňte na to, že v těchto stavbách nesmíte skladovat žádné hořlaviny a výbušniny, jejich užívání musí navíc souviset s užíváním domu, nesmí tedy sloužit například k podnikání. Další komplikací je, že stejně jako ostatní stavby i tyto musí být nejblíže 2 metry k hranici pozemku, po jejich postavení musí být rovněž polovina pozemku schopna vsakovat dešťovou vodu.

A jak je to se stavbou bazénu? Bez stavebního ohlášení či povolení smíte na svém pozemku stavět bazén o rozloze 40 m2. Opět musí být umístěn nejblíže 2 metry od hranice pozemku, a to včetně jeho technického zařízení. Povolení nepotřebujete ani v případě, že se chystáte měnit vedení technické infrastruktury, bez souhlasu stavebního úřadu však nesmíte změnit i její trasu.

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby je vlastně taková zjednodušená verze stavebního povolení, která je určená jak pro rodinné domy a byty, tak pro rekreační objekty a jejich přístavby. Řešit pomocí něj lze ale celou řadu dalších staveb. Oproti stavebnímu povolení má tu výhodu, že díky němu můžete zpravidla začít stavět rychleji, zároveň je ale nutné počítat s tím, že se nevyhnete územnímu řízení. Ohlášení stavby se navíc nehodí v momentě, kdy máte špatné vztahy se svými sousedy, jeho vyřízení totiž vyžaduje jejich souhlas.

Čtěte také: Chcete vlastní studnu? Připravte se na papírování. A stejně nebude jistá

A v jakých konkrétních případech si se stavebním ohlášením vystačíte? Například v případě staveb pro bydlení a rekreaci. Podmínkou však je, aby měly nanejvýš jedno podzemní podlaží do hloubky 3 metrů, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále lze s jeho pomocí měnit již stojící stavby, tedy stavět přístavby a nástavby. Vždy ale musí být zachovány zmíněné parametry hloubky a výšky. Rovněž lze provádět změny stavby, které:

Stavební povolení ani ohláška nejsou vždy podmínkou. Kdy smíte stavět i bez souhlasu úřadů?

Na ohlášku, jak se ohlášení stavby lidově říká, se můžete spolehnout i v případě, že stavíte opěrné zdi do výšky 1 metru, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi či veřejným prostranstvím.

Stavební povolení

Stavební povolení budete potřebovat v momentě, kdy bude vaše výstavba či rekonstrukce zasahovat do nosných konstrukcí bytových domů. Budete o něj muset požádat také v případě, kdy při stavbě na pozemku určeném k bydlení či rekreaci překročíte podmínky pro ohlášení stavby. Stavební povolení budete rovněž potřebovat v momentě, kdy se vám nepodaří sehnat sousedy, aby podepsali souhlas s plánovanou stavbou, či v případě, kdy se rozhodnete postavit studnu, nebo ji budete rekonstruovat a prohlubovat.

Územní souhlas

V případě nástaveb a přístaveb hraje důležitou roli také takzvaný územní souhlas, který započetí prací musí vždy předcházet. Někdy bývá potřebný i v momentě, kdy se jedná o stavbu bez nutnosti stavebního povolení či ohlášení. V případě rodinných domů bývá zpravidla součástí procesu ohlášení stavby. O územní řízení není naopak třeba žádat v momentě, kdy stavbu nezvyšujete ani nerozšiřujete.

Jak vyřídit stavební povolení krok za krokem

Dříve než budete mít hotový návrh stavby, vydejte se s nákresem od architekta či projektanta a studií stavby na stavební úřad a orgán územního plánování. Tam s úředníky prodiskutujte, zda bude vůbec možné stavbu tohoto stylu zahájit. Vyhnete se tak případným nedorozuměním a budete mít jistotu, že úředníci čtou váš plán stejným způsobem jako vy.

Se stejnými dokumenty pak navštivte také krajskou hygienickou stanici a odbor životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností. Bez povolení těchto orgánů vám stavební úřad povolení nevydá. Pokud se nacházíte v památkově chráněné oblasti, nezapomeňte zavítat také za úředníky, kteří mají ochranu památek na starost.

Čtěte také: Chcete stavět rodinný dům? Od ledna 2020 za něj zaplatíte víc

Pokud je to alespoň trochu možné, zajděte za sousedy a sdělte jim svůj záměr. Ačkoli nemají při udělování povolení právo veta, jejich případný nesouhlas by celou stavbu mohl značně protáhnout. Jejich souhlas si nechte podepsat, ať jej máte k dispozici v písemné podobě. Stejně tak učiňte i v případě úředníků. Jedna věc je, že se na něčem ústně domluvíte, bez písemného potvrzení ale může dojít k nedorozuměním či účelovým změnám.

K samotné žádosti o stavební povolení využijte formulář, který je k tomuto účelu určen zákonem. Konkrétní dokument naleznete ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., přesněji v příloze č. 9.

Připravte se na to, že získání stavebního povolení může nějaký čas trvat. Úřady by sice měly každou žádost vyřizovat bez zbytečného odkladu a rozhodnutí vydat v případě řízení do 60 dnů, nebo případně 90 dnů, zpravidla se tak ale neděje. Je to částečně dáno tím, že se do této lhůty nezapočítává čas, který je nezbytný pro získání závazného stanoviska. Lhůtu rovněž prodlužují různé úpravy žádosti či prosby o její doplnění. Problém v tomto případě představují i sousedé, kteří s výstavbou nesouhlasí.

Vyhráno nemáte ani ve chvíli, kdy stavební úřad rozhodne ve váš prospěch. Každý z účastníků řízení má totiž dalších 60 dní na odvolání. S jakým časem tedy počítat? Za ideálních podmínek zhruba půl roku, častější je ale bohužel ta komplikovanější varianta. V takovém případě vám získání povolení zabere i celý rok.

Zamítnutí stavebního povolení

Ne vždy vám úředníci nakonec vyhoví, ale ani v takovém případě není nutné realizaci stavby odložit na neurčito. Dříve, než to uděláte, si položte následující otázky.

V první řadě byste si od úřadu měli nechat vysvětlit, kde nastal problém, a ujistit se, že jsou důvody úřadu skutečně oprávněné. V takové situaci není na škodu nechat si poradit právníkem. Pokud dojdete k závěru, že na zamítnutí úřad neměl oprávnění, můžete celou věc vést k soudu. Pamatujte ale na to, že i když soud vyhrajete, tak to neznamená, že stavební povolení dostanete. Celá věc se vrátí zpět ke stavebnímu úřadu, který může stavbu opět zamítnout.

Jak dlouho platí stavební povolení?

Stavební povolení má ze zákona omezenou platnost, konkrétně se jedná o dva roky, které se počítají od jeho právní moci. Jinými slovy, pokud se stavbou do této lhůty nezačnete, pozbývá platnosti. Pokud s prací z nějakého důvodu v tomto časovém horizontu nebudete moci začít, můžete zkusit pořádat o prodloužení stavebního povolení. Uvědomte si ale, že na prodloužení neexistuje právní nárok, úřad vám tedy vyhovět nemusí. Připravte se rovněž na to, že bude chtít zpoždění řádně odůvodnit. V případě zamítnutí žádosti stavební povolení pozbývá platnosti.

Termín dokončení stavby

Časově je samozřejmě omezená i samotná doba výstavby. Ta se odvíjí od předpokládaného termínu, který se uvádí do formuláře stavebního povolení už při podávání žádosti. Odhadovaný čas, jaký stavba zabere, je samozřejmě velmi individuální, záleží vždy na její podobě. Jiný časový limit dostanete na stavbu domu a jiný na přístavbu pokoje.

Jedná se o lhůtu pořádkovou, při jejím nedodržení se však dostáváte do rozporu se stavebním povolením a vystavujete se nebezpečí sankce. Pokud tedy během stavby zjistíte, že stanovený termín nejste schopni dodržet, musíte včas zažádat o prodloužení lhůty. I v tomto případě musí být žádost jasně odůvodněna a současně musíte navrhnout novou reálnou lhůtu.

Kdy vám k rekonstrukci či stavbě postačí ohlášení stavby?Pomocí ohlášení stavby lze řešit celou řadu staveb, včetně těch rodinných. Musíte se ale držet zákonem daných rozměrů a dalších parametrů týkajících se hloubky a výšky. S ohláškou navíc nesmíte zasahovat do nosných konstrukcí, měnit vzhled stavby a provádět změny, které vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.V jakém případě je potřeba stavební povolení?Stavební povolení je potřeba v momentě, kdy bude vaše stavba či rekonstrukce zasahovat do nosných konstrukcí bytových domů. Zkrátka a dobře pokaždé, když překročíte podmínky pro ohlášení stavby. Stavební povolení budete rovněž potřebovat v momentě, kdy se vám nepodaří sehnat sousedy, aby podepsali souhlas s plánovanou stavbou.Musí o mé stavbě vždy předem vědět úřad?Ne. Pokud splňujete zákonem dané podmínky, můžete v některých případech stavět a rekonstruovat i bez předchozí konzultace se stavebním úřadem. To platí typicky pro stavbu opěrných zdí do 1 metru nebo oplocení do výšky 2 metrů, které nehraničí s veřejným prostranstvím či pozemní komunikací. Bez povolení si smíte postavit i 5 metrů vysoký skleník o rozloze 40 m2 či stavbu o rozloze 25 m2, která bude souviset s užíváním rodinného domu. Postavit si můžete i bazén o maximální rozloze 40 m2, musí být však alespoň 2 metry od hranice pozemku.Jsou se stavebním povolením spojeny nějaké lhůty? Ano. První lhůta se týká platnosti stavebního povolení, která je ze zákona omezená na 2 roky. Pokud se během této doby stavba nezahájí, pozbývá platnosti. Druhým časovým limitem je termín dokončení stavby. Ten se liší v závislosti na charakteru stavby. Jiný časový limit dostanete na stavbu domu a jiný na přístavbu pokoje.
Tagy: