Necitlivá rekonstrukce v Liebiegově městečku. Novou fasádu kritizuje město i veřejnost

Necitlivá rekonstrukce v Liebiegově městečku. Novou fasádu kritizuje město i veřejnost

Velkou kritiku sklidila na sociálních sítích fotografie zrekonstruovaného domu v ulici Mikulášská. Dům se nachází v samém srdci Liebiegova městečka nedaleko náměstí Pod Branou. Za necitlivou považuje opravu domu, ze kterého zmizelo jedno okno a změnila se barva, i město. „Oprava fasády je vzhledem ke kontextu provedena velmi necitlivě a pokud prošla stavebním řízením, jehož mělo být Statutární město Liberec účastníkem, tak byla pravděpodobně projektována před vznikem Kanceláře architektury města,“ sdělila redakce Marie Procházková, architekta Kanceláře architektury města Liberec (KAM).

Liebiegovo městečko je unikátní zaměstnaneckou kolonií, která vznikala od poloviny 19. století do 20. let 20 století jako zázemí textilní továrny Johann Liebieg & Co., pozdější Textilany. Představuje jeden z nejpozoruhodnějších a nejhodnotnějších souborů tohoto typu na českém území.

Někteří lidé rekonstrukci tvrdě odsuzují. „Jako nejvíc bije do očí to zazděné okno ve štítě, protože ten štít vypadá prostě slepej. No a jinak polystyrén v takové lokalitě je zlo, samozřejmě. Celá lokalita měla být dávno chráněná jako památková rezervace a město se k tomu nijak zvlášť nemá,“ komentoval na facebooku Vojtěch Symeon. Jiní mají pro zásah větší pochopení. „Taky se mi to nelíbí, ale dovedu si představit, že provedení, který by tady obstálo, by stálo určitě o třetinu víc. A všichni, co tu remcaj, by se na to nesložili. Tohle je hodně ošemetné. Nestojím ani na jedné straně... Ale tak trochu se dokážu vcítit i do toho majitele,“ napsal pod fotku Petr Kořínek.

Dům v ulici Mikulášská před opravou fasády

Necitlivá rekonstrukce v Liebiegově městečku. Novou fasádu kritizuje město i veřejnost

Dočká se Liebiegovo městečko konečně ochrany?

Aktuálně je v procesu schvalování nového městského manuálu. „Liebiegovo městečko je v něm označeno jako takzvaná zóna intenzivní péče, což znamená zvýšený důraz na kvalitu vystavěného prostředí,“ řekla Procházková a pokračovala: „V případě rekonstrukcí se vždy snažíme najít cestu a kompromis mezi legislativou vyžadující základní tepelně technické parametry objektu a původní architektonickou kvalitou, která by měla být v maximální možné míře zachována.“

Liebiegovo městečko se několikrát stalo útočištěm filmařů. České i zahraniční produkce zde natáčely například snímky Hitler: Vzestup zla, Boží duha, Zemský soud - Příběh jedné rodiny Lekce, Bez vědomí nebo Panna a netvor.

Pokud se investor obrátí na město hned na začátku záměru, nalézá údajně s vedením města nejlepší možné řešení. To pak může výrazně ušetřit nevhodně vynaložené prostředky budoucího projektu a realizace.

O ochranu této lokality usiluje město již několik let. V roce 2017 předložila Pracovní skupina pro Regeneraci městské památkové zóny návrh na vyhlášení Liebiegova městečka za městskou památkovou zónu. „Tato zcela unikátní lokalita zahradního města patří k tomu nejcennějšímu, co v Liberci máme. Jedná se spíše o nedopatření, že tato oblast už dávno není památkovou zónou," řekl před lety Petr Freiwillig z Národního památkového ústavu v Liberci.

Doposud se nepodařilo dotáhnout do konce žádnou snahu o ochranu této lokality. Změnu by měla přinést zmíněná zóna intenzivní péče. „Zóna se promítne v nastavení limit v manuálech veřejných prostranství, jako například v manuálu věnovanému městským povrchům, kde pro lokalitu jsou doporučeny kamenné kvalitní povrchy v lokalitě,“ řekla Drbně již dříve Zuzana Koňasová z KAM.

Tagy: