Dům do domu aneb dům v ruině - TZB-info

Dům do domu aneb dům v ruině - TZB-info

John Pierpont Morgan: „Prvním krokem k tomu, jak se někam dostat, je rozhodnout, že nezůstanete tam, kde jste.“

Boční pohledCentrální místnost

Pokud si přečtete povídání o Domu v ruině, pochopíte, co je rekonverze na druhou. Tak ji alespoň nazvu já.

Rekonverze značí změnu užívání, změnu účelu stavby. Kupříkladu loftové bydlení je rekonverze, protože provozy často industriálního rázu jsou změněny ve své podstatě na velmi zajímavé bydlení. Průmyslové využití je změněno na osobité bydlení. Pokud se zadaří a autor citlivě naloží s geniem loci daného prostoru, získá estetické i provozní benefity vyšperkované například artefakty předešlého života místa. Leckdy získáte nehmatnou atmosféru, která však místu dá energii, náboj a často nebývalý esprit. Stejně tak jsem viděl příležitostné bydlení ze sklepních místností, což by v reálném životě bylo nemístné a bez možnosti kolaudace a v totální kolizi s normami a předpisy. Chytře svedené světlo, doplněné o hypermoderní prvky, v koexistenci se sklepními klenbami daly místu úžasnou „šťávu“ a atmosféru.

Centrální místnostPrůhled oknem z patraKoupelnaBoční stěna

Proč tedy rekonverze na druhou? Je to prosté. Bývalá usedlost, obydlí, byla nešetrně změněna na sýpku. První rekonverze. Na dříve přeházené „vnitřnosti“ díky tehdejší změně funkce museli autoři zareagovat nějakým smysluplným řešením. Domnívám se, že opravdu citlivě nalezli jedno z mála řešení, možná jediné rozumné a při tom esteticky velice zdařilé. Znovu vytvořené bydlení je tou druhou rekonverzí z té mocniny. Vzhledem k formě, kterou stavba dostala první změnou, zde vyvstaly výrazné limity v podobě nesouladu pater, oken, výklencích, otvorech a dalších pozůstatcích po předešlé éře. Vlastně i pozůstatky obytné budovy, před sýpkou. Autoři tento nesoulad dvou rozdílných filosofií daných funkcí využili nebývale ve prospěch celého místa. Nazvali tuto výslednou architekturu prolnutím dvou světů. To je to, co dává celému výsledku smysl. Nevraceli domu původní tvar, který vzal za své. Nesnažili se osadit bydlením ani tvar následný, znásilněný sýpkou. Vytvořili nový prostor, v němž se potkávají tvary předešlé. To je to prolnutí dvou světů, vlastně potažmo tří. Tím třetím je ten nový život, který domu autoři vdechli. Jejich studio se nazývá ORA což je zkratka pro originální regionální architekturu. Zde si stojí zcela důsledně a konzistentně za svým jménem. Řekněme si na rovinu, že ten úkol nebyl běžný a už vůbec ne snadný. O to více mě těší výsledek, který je funkční, esteticky zdařilý a dotažený ad absurdum svým minimalismem a skvěle zvolenými a prokombinovanými materiály. Netuším, zda genius loci přebýval v domě v době, kdy sloužil jako původní usedlost. Pokud ho sýpka vyhnala, myslím, že současný dům ho zde opět přivítal. Zkuste tu atmosféru nasát taky.

Půdorys 1. NPŘez objektem

ZÁKLADNÍ POPIS

Projekt je manifestem, jak je možné zacházet se starými domy. Není nezbytně nutné přijít o autenticitu stáří, není nezbytně nutné demolovat, ale ani rekonstruovat dogmaticky památkářsky. Zároveň je možné stavět ekonomicky za použití současných materiálů a dosahovat požadovaných parametrů.

Nová struktura se jeví vůči staré lehce posunutá. Okna nesedí úplně přesně na otvorech ve staré zdi a místy se stává, že stará zeď je díky tomu přítomná i v interiéru. Dochází k prolínání obou světů.

NÁZEV PROJEKTU

Dům v ruině (Sýpka Arnoštov)

Studio ORA (originální regionální architektura)Autor: Jan Hora, Barbora Hora, Jan VeisserSpolupráce: Tomáš Pospíšil

Čelní pohledPůdorys 2. NP
Krajinné úpravy:Štěpánka Černá | www.stelar.cz
Email:dohromady@o-r-a.cz
Web autorů:o-r-a.cz
Název ubytování:Sýpka Arnoštov
Web objektu:sypkaarnostov.cz
Adresa projektu:Jevíčko – Zadní Arnoštov
Rok projektu:2016–2018
Rok realizace:2018–2020
Rozloha:Užitná plocha: 248,4 m2 | Obytná plocha: 142,7 m2 | Zastavěná plocha: 249,7 m2
Statika:Statika 3 structure s.r.o.
Fotografie:BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
LožniceBoční pohledCentrální místnost

ÚVODNÍ DILEMA - autorská zpráva

Byli jsme osloveni k projektu rekonstrukce fascinujícího objektu. Našli jsme znásilněný dům, bývalou usedlost, která byla za minulého režimu přestavěna na sýpku. Domu byly vyrabovány jeho vnitřnosti a přeorganizovány pro jiný účel. Po prvním ohledání jsme četli spáry, niky a výstupky a objevovali původní formy.

I takhle osekaný dům, dá se říci abstrahovaný, ale neztratil nic ze své velkoleposti. Právě naopak. Způsob, jak je situovaný, jak se vzpíná k nebi a jak jeho syrová hmota odolává času, se ukázaly jako největší kvality. Byla to ruina ohlodaná až na kost. Z původního domu zbyla jen cihelná obálka se střechou. Společně se stavebníky jsme si kladli otázku, zda se máme kam vracet. Při jakékoliv snaze o tradiční opravu bychom o tenhle charakter ruiny přišli. Relativně brzy jsme proto zavrhli spekulativní rekonstrukci původního stavu, i jakékoliv další imitace. Navrhli jsme zafixovat stávající stav romantické ruiny a vstoupit do domu nově.

Okno na terasuNárožní pohledKuchyňský pult

Dům do domu, dům v ruině

ODEBÍRÁNÍ

Navrhli jsme dům znovu vyvrhnout a místo tří pater mu vrátit patra dvě a s nimi i původní měřítko.

S tím souvisí i návrat k původnímu dělení fasády. Dle potřeb dispozice jsme ještě otevřeli další velké otvory bez sentimentu tam, kde bylo třeba.

Diagram objektuPodélný řez

PŘIDÁVÁNÍ – RECYKLACE

Do stávající kulisy ruiny jsme vystavěli nový izolovaný dům, který díky tomu může splňovat všechny současné energetické standardy. Zdravé druhotně použité dřevěné konstrukce jsme použili zase znova jako konstrukční prvky stropů a výměn v krovu. Většina materiálu na místě zůstala, jen se přeskládala.

CELEK

Dům v sobě spojuje nízké i vysoké. My jsme sem vložili další současnou vrstvu, která se svým účelem liší od všech předešlých. Mezi novou a původní strukturou je udržovaná větraná mezera, konstrukce se nedotýkají. Nová struktura je místy vůči staré lehce posunutá. Okna nesedí úplně přesně na otvorech ve staré zdi a stává se, že stará zeď je díky tomu přítomná i v interiéru. Dochází k vizuálnímu prolínání obou světů. Novostavba se skrze otvory ve staré zdi dere ven, naopak stará zeď skrze nová okna vstupuje dovnitř.

Zdařilé řazení okenNárožní pohledČelní pohled

EKOLOGIE

Projekt je naším manifestem, jak je možné zacházet se starými domy. Není nezbytně nutné přijít o autenticitu stáří, není nezbytně nutné demolovat, ale ani rekonstruovat dogmaticky památkářsky. Zároveň je i v takovém případě možné stavět ekonomicky za použití současných materiálů a dosahovat požadovaných parametrů.

ZAHRADA

Stejně jako dům respektuje svou historii od doby svého vzniku. I zahrada byla řešena tak, aby se stala přirozenou součástí krajiny. Neexistují zde žádné fyzické hranice. Hranici naznačují pouze fragmenty suchých zídek a cortenová brána. Zahrada navazuje na své okolí. Sad, luční trávník a hlohy jsou jen „vypůjčeny“ z bezprostředního okolí. Před domem vzniká otevřená plocha trávníku, ale to, co spojuje dům, jeho výhled a krajinu, je zahrada.

ŽIVOT

Hosté Sýpky Arnoštov se setkávají ve velkorysém obytném prostoru převýšeném přes dvě patra s kachlovými kamny a kuchyní. Nechybí zde vymoženosti moderního bydlení. Schodiště ve velkorysé hale vedou hosty do jednotlivých pokojů se sociálním zařízením. Tam si mohou vychutnat klid a vyhlížet do krajiny skrze masivní staré zdi, které rámují výhledy; nebo se odevzdat tichu, které zde vládne. Kulatý stůl v hale komunikuje s masivním dubovým stolem venku, kam se lze přesunout, když to počasí dovolí a být tak okolní krajině ještě blíž. A znova začít objevovat hvězdy na noční obloze.

Materiály a Produkty

Průhled schodištěmKuchyňský pultČelní pohled noční a denní

O ateliéru ORA

Jsme architekti. Začínali jsme ve třech, nyní je nás 6. Zajímá nás prostor, který obýváme. Hlavním tématem je pro nás maloměsto a jeho kontext.

Zkratka ORA znamená Originální, regionální architektura. Ateliér původem ze Znojma má nově pobočku v Kutné Hoře.

Ing. arch. JAN VEISSER (*86)Vystudoval FUA TUL v Liberci. Během studií pracoval v Norsku u Helen & Hard a v Pražských ateliérech DaM, ADR, Aulík – Fišer architekti.

Ing. arch. JAN HORA (*87)Vystudoval FUA TUL v Liberci. Během studií pracoval v holandské kanceláři Architectenbureau Marlies Rohmer a v Pražských ateliérech DaM, CCEA.

MgA. BARBORA HORA (*88)Vystudovala UMPRUM Praha, ateliér A1 pod vedením prof. akad. arch. Jindřicha Smetany.Po studiích spolu s Janem Horou a Janem Veisserem založila ateliér ORA.

Použité podklady:


Datum: 6.8.2021Autor: Ing. arch. Petr Brandejský, redakce všechny články autoraŘekněte svůj názor v diskuzi!tiskfacebooktwittere-mailhledat

Kam dál


Mohlo by vás zajímat


Sheltery pro hotel Bjornson ve vysokohorském středisku Jasná

Art Villa – Art Villas Costa Rica, pozoruhodný resort v džungli

COCO – Art Villas Costa Rica

Chytrý plot získal první cenu The Red Dot Award 2020 nejenom v kategorii zahradního nábytku

Sídlo časopisu Forbes Slovensko v Bratislavě

Archeopark Pavlov – výjimečná architektura s mnoha prestižními cenami

Vstupní areál brněnské zoologické zahrady

Přečtěte si také


Návštěvnické centrum rezervace plameňáků v Abú Dhabí

Nerealizovaný návrh hlavní budovy Technologického parku Brno od Jana Kaplického

Vídeň má ambice být jedním z významných evropských Smart Green Cities

Jak vyšperkovat moravský klenot k ještě větší kráse

Nejnovější články


Komentář: Když přestane fungovat trh, Česku se vyplatí být energeticky soběstačné

Sorpční jednotky pro chlazení a vytápění s využitím odpadního tepla nebo spalováním zemního plynu

Evropská taxonomie udržitelných investic – jak ovlivní české plynárenství?

Návštěvnické centrum rezervace plameňáků v Abú Dhabí

Tagy: