Konference na téma Rekonstrukce a provoz bytových domů

Konference na téma Rekonstrukce a provoz bytových domů

Rádi bychom vás pozvali na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů,která proběhne 13. listopaduv Praze, Masarykova kolej ČVUT,Thákurova 1. Konferenci pořádá informační portál TZB-info.cz. 3. ročníkkonference portálu TZB-info je určen pro družstva, SVJ, správce,techniky a projektanty a jeho mottem je: provozní a bezpečnostní rizika bytových domů, praktické příklady úspor.

3.ročník konference probíhá v době, kdy Teplárenské sdružení avizujezdraženítepla, kdy dochází opět po době určité stagnace ke změnám cen energií.Kdy tedy připravit odpojení od CZT a kdy naopak u něj zůstat, jednato podmínkách a hledat lepší technické řešení otopného systému?Novelizuje se zákon hospodaření energií a legislativaenergetického hodnocení budov. Jaké jsou praktické důsledky pro bytovédomy? V roce 2020 končí dotační období a pro bytová družstva a SVJ jedůležitá informace o dalších možnostech podpoře investic. Zároveň seotvírají velmi zajímavé možnosti úspor v zásobováníelektřinou a využití fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Rozhodně jeo čem diskutovat. Konference je připravena tak, aby vznikl prostor prodiskusi u stolků partnerů, v předsálí a v rámci panelových diskusízačleněných po jednotlivých blocích, do které mohouúčastníci pokládat dotazy po celou dobu konference prostřednictvím aplikace slido.com. Přednášky jsou doplněny dalšími tematickými texty, které jsou součásti sborníku.

PROGRAMA ONLINE PŘIHLÁŠKA

Konference na téma Rekonstrukce a provoz bytových domů

Okruhy témat:

Čtěte také:Úmorné vedro v podkroví? Vystavte mu stopku!

Další otázky položíte Vy sami na konferenci. Bude na to prostor i připravení přednášející. Vše na příkladech z praxe.Otázky můžete poslat i předem na kontakt viz níže.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT (1 kreditní bod) a členů ČKA (2 kreditní body).

Garant konference: Ing. Renata Straková | Organizační garant: Adéla Bystřická, tel.: 233 081 147, 739 063 668, e-mail:[email protected]

Více informací naleznete na stránkách:https://konference.tzb-info.cz/cz/rekonstrukce-a-provoz-bytovych-domu-v-rezimu-nzeb

Tagy: