dTest: Test škodlivých látek ve výrobcích pro děti 2015 - Nezávislé testy, víc než jen recenze

dTest: Test škodlivých látek ve výrobcích pro děti 2015 - Nezávislé testy, víc než jen recenze

Hned na úvod je třeba zmínit, že i malé dávky některých chemikálií obsažených ve výrobcích se mohou nasčítat a jejich dlouhodobé působení může škodit organismu dospělému, natož dětskému. Během dne přichází miminko do styku s tolika potenciálními zdroji škodlivin, že je třeba brát jejich ochranu komplexně. Některé látky mohou v těle dlouhodobě přetrvávat, popřípadě společně vytvářet nevyzpytatelný koktejlový efekt. Jejich působení se tak nemusí projevit hned, ale až za nějaký čas. To všechno jsou důvody, které by měly vést rodiče i výrobce k předběžné opatrnosti.

Šest kategorií, čtyři hříšníci

Do laboratoře jsme poslali téměř sedm desítek předmětů denní potřeby malých dětí. Analýze jsme podrobili 19 body s dlouhým rukávem, 14 barevných pěnových puzzle podložek, 7 hracích dek, 11 druhů plen, 10 dudlíků a 7 přebalovacích podložek. Zjišťovali jsme v nich přítomnost vybraných škodlivých a potenciálně škodlivých chemických látek a měřili pH.

Odhalili jsme dvě pěnové puzzle podložky, Alltoys a HM Studio, s několikanásobně vyšším obsahem škodlivého formamidu, než je u dětských výrobků povoleno například ve Francii. Za problémový můžeme označit také jeden dudlík, Tigex Hello Kitty, obsahující bisfenol A (BPA), který je v celé Evropské unii zakázán v kojeneckých lahvích. V některých zemích pro něj platí zákaz také v potravinových obalech, kousacích kroužcích nebo právě v dudlících. V Česku podobný zákaz chybí. Vysoký obsah chlorovaného zpomalovače hoření jsme našli u přebalovací podložky Baby Calin, kterou však na rozdíl od předchozích výrobků na českém trhu nelze pořídit. Limit pro tuto látku je již obsažen v evropské legislativě, v účinnost vstoupí na konci letošního roku.

U čtyř druhů plen jsme nalezli stopy polycyklických aromatických uhlovodíků antracenu nebo naftalenu, ve třech body, šesti pěnových podložkách a jedné hrací dece jsme naměřili zbytky ftalátů. Šestice dětských body také obsahovala změřitelné množství formaldehydu. Hodnoty všech těchto látek se však nacházely pod limity danými evropskou legislativou nebo standardem Öko-Tex, což je mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie. U zbývajících výrobků pak přístroje nedetekovaly přítomnost sledovaných látek vůbec, což značí "0" v tabulkách, které najdete na konci článku. Ty obsahují produkty v době testu dostupné na českém trhu. Podrobnou tabulku výsledků všech testovaných výrobků naleznete v přiloženém PDF souboru.

Dodejme, že jsme u vybraných produktů zjišťovali také jejich pH. V případě příliš vysoké kyselosti či zásaditosti totiž může dojít k podráždění dětské pokožky. U mnoha produktů jsme naměřili mírně vyšší hodnoty pH, než které požaduje Öko-Tex pro dětské výrobky. Některé byly dokonce velmi zásadité.

Co je Öko-TexJde o asociaci 16 nezávislých zkušebních ústavů z Evropy a Japonska s ústředím ve švýcarském Curychu. Öko-Tex Standard 100 pak označuje mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, které se vyrábějí výhradně z nezávadných materiálů, a zároveň představuje pečeť kvality. Výrobci si mohou nechat za splnění přísných podmínek své textilní výrobky certifikovat. Zákazníci tím získávají záruku, že kupované oblečení a textil splňují kritéria zdravotní nezávadnosti. K tomu, aby mohly být výrobky certifikovány, musejí splňovat Öko-Tex Standard 100 všechny jejich komponenty bez výjimky. Testováním tak musí projít například veškeré nitě, obruby, lemy, potisky, nášivky, ale také knoflíky, zipy nebo patenty či cvočky.Testuje se přítomnost zakázaných látek, obsah zákonem regulovaných látek i známých škodlivých látek, které legislativa neupravuje, stejně jako další parametry, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Požadavky Öko-Tex jsou často přísnější než kritéria a limity, které stanovuje lokální legislativa. Při testování se vždy rozlišuje, k jakému použití je textilie určena. Čím je předpokládaný kontakt s kůží intenzivnější, tím přísnější podmínky musí splňovat. Proto také Öko-Tex dělí textilní výrobky do čtyř kategorií:Třída I – textilní výrobky pro kojence a batolata do tří let (oblečení, hračky, povlečení, žínky, froté osušky atp.)Třída II – textil, který je v přímém intenzivním kontaktu s kůží (spodní prádlo, ložní povlečení, nátělníky, trička)Třída III – oblečení, které se nenosí přímo na kůži (bundy, kabáty)Třída IV – dekorační textilie (závěsy, čalounění, ubrusy)

Všudypřítomné škodliviny

Miminka obklopují od narození hračky. Ty plastové, které tak ráda strkají do pusy, mohou obsahovat ftaláty, zpomalovače hoření, polycyklické aromatické uhlovodíky, organocínové sloučeniny nebo těžké kovy. Textilní hračky a plyšáci často obsahují také části z plastu, k úpravě (nejen) tkanin se pak používají látky jako například azobarviva, které mohou ovlivňovat pozornost dětí. Tyto hračky mohou mít i vysoké pH a tím dráždit pokožku nebo obsahovat alergenní barvy či formaldehyd. Do těla se chemické látky mohou dostávat vdechováním, pokud se uvolňují do vzduchu, se slinami, když je děti strkají do pusy, nebo kontaktem s kůží.

Vzduch se také podepisuje na tom, jakému náporu škodlivých látek musí děti čelit. Patří sem jak vnitřní prostředí, kde se mohou uvolňovat například těkavé organické látky ze stavebních materiálů nebo nábytku, tak venkovní ovzduší znečištěné například polycyklickými aromatickými uhlovodíky.

Dětská kosmetika (vlhčené ubrousky, tělová mléka, oleje a krémy) rovněž představuje různou míru chemického rizika. Důkazem může být náš loňský test dětských opalovacích krémů (Z lékárny či z drogerie, dTest 7/2014), který odhalil tři přípravky s přítomností potenciálních endokrinních disruptorů, tedy chemikálií, které mohou negativně ovlivnit žlázy s vnitřní sekrecí. Další dva produkty obsahovaly významné alergeny.

Jídlo a pití představuje další každodenní možnost pro příjem nechtěných látek. Zelenina, ovoce, medy ani čaje nejsou bez pesticidů, jak ukazují naše dosavadní testy. Kauza s bisfenolem A (BPA) otřásla Evropou zejména díky lobby organizace Greenpeace v roce 2010, kdy Evropská komise uznala rizika BPA pro dětský organismus a nařídila zákaz výroby a prodeje kojeneckých lahví s touto látkou v průběhu roku 2011. Zatímco některé státy následně přijaly zákaz i pro další výrobky a obalové materiály potravin, do kterých může bisfenol A přecházet, Česko zůstalo jen u zákazu pro lahve.

Co jsme hledali a proč?

Ftaláty jsou estery kyseliny ftalové a používají se jako změkčovadla plastů, které díky nim získávají svou pružnost a trvanlivost. Nacházejí se například v plastových potiscích textilu, plastových povrchových úpravách nebo v gumových částech hraček. Některé z nich zřejmě lidskému zdraví neškodí, existují však mezi nimi takové, které se řadí mezi látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, označované jako CMR. Přípustné množství některých ftalátů v hračkách a předmětech pro péči o děti upravuje evropská směrnice č. 1907/2006 na méně než 0,1 % hmotnosti.

dTest: Test škodlivých látek ve výrobcích pro děti 2015 - Nezávislé testy, víc než jen recenze

My jsme v testu zjišťovali i přítomnost ftalátů, které evropská legislativa zatím nereguluje, ale jsou na tzv. kandidátní listině látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC – substances of very high concern), kterou definuje evropská směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek REACH. Tyto látky nepatří mezi zakázané, ovšem pokud jsou ve výrobku obsaženy nad 0,1 % hmotnosti, je výrobce povinen uvádět je ve složení na obalu.

Některé ftaláty narušují hormonální systém, patří mezi tzv. endokrinní disruptory. Dlouhodobé studie prokázaly, že způsobují úbytek spermií a atrofii pohlavních orgánů u laboratorních zvířat, jiné studie dávají ftaláty do souvislosti s rakovinou jater.

Laboratorním zkouškám na ftaláty jsme podrobili dudlíky, kojenecké body s plastovým potiskem, pěnové puzzle podložky a přebalovací podložky. Všechny tyto výrobky mohou ftaláty teoreticky obsahovat a se všemi přicházejí děti do styku. Nalezli jsme je ve více výrobcích, ale vždy jen ve velmi nízké koncentraci.

Formaldehyd je těkavý bezbarvý plyn, který se v malém množství přirozeně vyskytuje v atmosféře a v přírodě. Ve velkém množství se vyrábí také průmyslově a používá se k výrobě dalších chemikálií, jako jsou například barviva, lepidla, hnojiva, překližky, lisované materiály nebo pěnové izolace. Používá se v textilním průmyslu a jeho emise z látek jsou důsledkem jeho použití při fixaci barev nebo při úpravách látek, kterými se zamezuje mačkání a ušpinění. Jde o rakovinotvornou látku pro člověka, může způsobovat podráždění pokožky, očí a nosní sliznice nebo alergie.

Obsah formaldehydu ve výrobcích pro děti není celoevropsky regulován z Bruselu, omezení existují jen na národních úrovních. V České republice tomu tak není. Zárukou kontroly obsahu této látky může pro spotřebitele být například značka Öko-Tex, která stvrzuje splnění podmínek výrobce na chemické složení výrobku, ohleduplný výrobní proces a ekologický přístup. Pro dětské textilie má Öko-Tex maximální hranici nastavenou na 16 mg/kg. Žádné z dětských body a hracích dek, u kterých jsme formaldehyd testovali, ji nepřekročily. Stopy formaldehydu, které jsme u dvou body a jedné hrací deky nalezli, se nacházely mezi 3 a 5 mg/kg.

Polycyklické aromatické uhlovodíky představují skupinu stovek chemických sloučenin, které mohou vznikat během nedokonalého spalování uhlí, oleje, benzínu a dalších organických materiálů. Dostávají se do ovzduší i do půdy a skrze ně i do potravin, které člověk přijímá. Pravidelně je sledujeme například v potravinových testech, protože jde o karcinogenní substance, jejichž příjem z jednotlivých zdrojů se snadno nasčítá. U potravin nemusejí být vidět, u ostatních výrobků se mohou objevovat jako nečistoty na kůži, gumě, plastech a površích z nich. Do těla se dostávají vdechnutím, při kontaktu kůží nebo spolknutím. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou prokazatelně rakovinotvorné a mutagenní. Nejtoxičtější z nich je benzo(a)pyren.

V testu jsme obsah polycyklických aromatických uhlovodíků sledovali u pěnových puzzle podložek, hracích dek, dudlíků a jednorázových plen. Hlavním zdrojem kontaminace v těchto typech výrobků mohou být změkčovací oleje v gumových a plastových částech nebo černé saze, které tvoří v plastu a gumě černé šmouhy. V plenách Toujours z Lidlu jsme naměřili jeden z polycyklických aromatických uhlovodíků (antracen).

Bisfenol A (BPA) je chemická sloučenina, která je běžnou součástí spotřebních výrobků a donedávna byla obsažena také v kojeneckých lahvích. Testy prokázaly, že BPA z plastu uniká a kontaminuje obsah, čímž se dostává do organismu. Jde o toxickou látku, která může mít vliv na hormonální rovnováhu živočichů i na vývoj jejich potomků. BPA je spojován s problematickým vývojem a funkcí mužských pohlavních orgánů, onemocněním srdce a cukrovkou.

Mezinárodní panel expertů Světové zdravotnické organizace přišel se závěrem, že nejvíce bisfenolu A se do lidského těla dostává s jídlem právě z obalů, lahviček, konzerv a krabiček. I přes aktivity organizace Greenpeace zapracovala Česká republika zákaz používání bisfenolu A v kojeneckých lahvích do vyhlášky č. 111/2011 Sb. až nařízením z Bruselu, a navíc se zpožděním. Ve Francii se zákaz používání BPA týká také dětských obalů na jídlo a pití a od roku 2012 se rozšířil i na plastové kroužky, které drží savičku v lahvi, na dudlíky a kousací kroužky. Od letošního ledna pak ve Francii platí také zákaz použití BPA ve všech obalech, které přicházejí do kontaktu s jídlem. Dudlík Tigex Hello Kity jej obsahoval 200 µg/kg.

Formamid je amid kyseliny mravenčí, jde o čirou bezbarvou kapalinu zapáchající podobně jako čpavek. Používá se jako meziprodukt ve výrobě léčiv, herbicidů a pesticidů a pro výrobu kyseliny kyanovodíkové. Používá se také jako změkčovadlo a rozpouštědlo. Formamid je v čisté formě dráždivá látka, která dráždí oči, pokožku i dýchací trubici. Doposud neproběhla žádná vědecká studie o jeho účincích přímo na člověka. Testy na zvířatech však ukazují, že formamid má nepříznivý vliv na krvetvorbu a reprodukční orgány, ať už se do těla dostane jakkoliv (inhalací, ústy nebo kůží). Zda má kontakt s formamidem v kojeneckém věku negativní dopad i na plodnost v dospělosti, musí potvrdit další zkoumání. Jeho chronická toxicita spočívá hlavně v poškození krvetvorby. Nejvyšší dávka, při které v experimentech na zvířatech ještě nebyl zpozorován negativní vliv, byla stanovena na 20 mg/kg tělesné váhy za jeden den.

Evropská unie se k formamidu zatím nestaví selektivně a směrnicí č. 2009/48 stanovuje pouze strop 5000 mg/kg pro všechny látky označované jako CMR (tedy karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, mezi které formamid patří). Evropská komise se však v prvním čtvrtletí 2015 chystá schválit návrh na přijetí limitů pro vybrané chemikálie v dětských produktech, mezi nimiž je i formamid. Některé evropské země ale přípustnou hranici pro obsah této látky v dětských výrobcích již zavedly. Ve Francii momentálně platí limit 200 mg/kg. V pěnových podložkách prodávaných v České republice jsme naměřili hodnoty 1300 a 1600 mg/kg. Dodejme, že u nás zatím žádný limit zaveden nebyl.Pěnové puzzle podložky, karimatky a podložky na cvičení bývají nezřídka jeho zdrojem. V roce 2011 testoval puzzle podložky pro děti Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví (ANSES) ve společném projektu spolu s Italy, Dány a Švýcary. Nálezy formamidu začínaly na nule a končily na 1600 mg/kg. Skoro všechny podložky měly původ v Asii. Studie však ukázaly, že koncentrace formamidu v pěnových podložkách byla po 28 dnech devětkrát nižší.

Chlorované zpomalovače hoření slouží k protipožární ochraně, chemickou cestou snižují hořlavost materiálů. Používají se na nejrůznějších místech včetně polyuretanové pěny, PVC, v elektronice (televizorech, počítačích), v lepidlech, netkaných textiliích, v čalounění a kobercích, gumových a plastových výrobcích a nátěrech. Chlorované zpomalovače hoření jsou mimo jiné spojovány se vznikem rakoviny, poruchami hormonální rovnováhy a mutací DNA. Směrnice 2014/79/EU, která musí být zahrnuta do legislativy členských států EU nejpozději do 21. 12. letošního roku, limituje některé tyto látky (TCEP, TCPP, TDCP) na 5 mg/kg. V povrchové úpravě přebalovací podložky Baby Calin, kterou lze koupit ve Francii, jsme naměřili obsah TCPP 163 mg/kg.

Naší pozornosti neunikl ani nikl, který se může uvolňovat z patentů u dětských body a způsobovat kontaktní alergie a lokální podráždění pokožky. Zjišťovali jsme také přítomnost organocínových sloučenin, které se používají jako ochrana proti rozkladným procesům bakteriemi potu. Jejich škodlivost se spojuje s poškozením jater a ledvin, s poruchami biochemických procesů v těle. Alkylfenoly a alkylfenol ethoxyláty, které se používají například při průmyslových úpravách textilií, jsme zkoumali ve všech testovaných kategoriích. Nebezpečí těchto látek spočívá v podezření na porušování hormonální rovnováhy, souvislost s rakovinou a na negativní vliv na lidskou plodnost. Dudlíky jsme podrobili také zkoušce na bisfenol S (BPS), který laboratorně vykazuje podobné negativní účinky na hormonální rovnováhu jako bisfenol A. Žádnou z těchto látek jsme však v testovaných výrobcích nenašli.

Malé děti jsou vystavovány od narození nejrůznějším vlivům, mezi něž patří i ty chemické. V průběhu dne přichází do přímého styku s kosmetickými produkty, s hračkami, které strká do pusy, s potištěným oblečením nebo připraveným jídlem od velkovýrobců. Dokonce i vzduch, který dýchá, může být potenciálním zdrojem škodlivin, které se uvolňují z nábytku nebo stavebních materiálů. Předběžná opatrnost tak je zde rozhodně na místě. Přestože samotné jednotlivé výrobky nemusejí obsahovat nadlimitní množství chemie, v konečném důsledku se jejich množství může nasčítat.

Případnému podráždění pokožky lze předcházet například tím, že dobře omyjete veškeré omyvatelné materiály a textilie před prvním použitím vždy vyperete. Těžko lze v případě vysokého pH radit u jednorázových plen, tam je na místě vyzkoušet v případě lokálního podráždění úplně jiné. Citlivost pokožky na výkyvy pH se však projevují hned, proto lze takové zdroje i rychle odstranit.

Vyhnout se potenciálním zdrojům ftalátů u textilu lze například úplným vynecháním látek s plastovými potisky. Zárukou nezávadnosti textilií pro děti (a nejen pro ně) je značka Öko-Tex. Výrobky s touto certifikací musejí splňovat přísné podmínky a limity jak během výroby, tak v konečné fázi. Navíc se veškerá opatření vztahují na výchozí suroviny i na meziprodukty a také na dílčí součásti oblečení, jako jsou například nitě, zipy, knoflíky, cvočky a různé aplikace či dekorace. Přebalovací podložky je bezpečnější vybírat takové, které jsou vyrobeny z textilu, nebo je textilií alespoň pokrýt před tím, než na ni uložíme miminko.

Není od věci brát s velkou rezervou tvrzení výrobců na obalech. Jak jsme zjistili v našem testu, nápis, že výrobek obsahuje 0 % BPA (bisfenolu A), je sice atraktivní pro spotřebitele, ale nemusí se zakládat na pravdě. Přestože BPA v České republice zakazuje zákon pouze v kojeneckých lahvích, v konečném důsledku je zcela lhostejno, zda-li se do organismu batolete dostane z lahvičky nebo z dudlíku. Mezi nicneříkající a nepodložená marketingová tvrzení platí také například „dermatologicky testováno“ nebo „hypoalergenní“, které se často na výrobcích pro děti vyskytují.

Hrací deky

Stručně a s jistou dávkou úlevy můžeme říct, že všechny hrací deky, které jsme testovali, jsou z pohledu námi zkoumaných chemikálií bezpečné. V těch, které jsou k dostání v českých obchodech, Fischer Price a Ikea, jsme nenaměřili žádné polycyklické aromatické uhlovodíky, u deky z Ikey laboratorní přístroje detekovaly malé množství formaldehydu.
hrací dekycena (Kč)formaldehydpolycyklickéaromatické uhlovodíkypH
Fischer Price Prales 12991299000
Ikea Leka 599 45994 mg/kg 00

Dudlíky

Dudlíky jsme podrobili testu na obsah ftalátů, organocínových sloučenin, těžkých kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků a bisfenolu A. Naprostá většina z 10 testovaných dudlíků prošla všemi zkouškami bez toho, aby překročila některý z legislativních limitů. Pět dudlíků je k dostání také na českém trhu, mezi nimi i Tigex Hello Kitty, v jehož tvrdé plastové části, ke které je uchycena latexová nebo silikonová savička, jsme naměřili 200 µg/kg škodlivého bisfenolu A. Na svém obalu přitom uvádí „0 % BPA“, tedy informaci o tom, že žádný bisfenol A neobsahuje.
dudlíkycena (Kč)ftalátypolycyklickéaromatické uhlovodíkybisfenol A
Phillips Aventsilikonové šidítko noční 6-18m159/2ks000
Sauvinex Fusion Anatom. tvarovaný 12m.+199/2ks000
Mam Perfect 6+149000
Tigex Hello Kitty ortodontické 6-18m139/2ks00200μg
Nuk Disney Mickey79000

Kojenecká body

Body s dlouhým rukávem, která jsme testovali a která jsou (nebo v době testování byla) dostupná na našem trhu, prošla testem na vybrané chemikálie bez větších problémů. Stopy formaldehydu jsme sice objevili u dvou výrobků z českých obchodů (Scamp a Baby Nellys), v obou případech však byly hluboko pod limitem Öko-Tex. U některých z celkem 19 testovaných body jsme pak nalezli stopy ftalátů, ty ale byly jen těsně nad hranicí detekce a hluboko pod limity stanovenými evropskou legislativou. Tyto minimální nálezy se týkaly výrobků, které nejsou na českém trhu k dostání.
kojenecká bodycena (kč)ftalátyformaldehyd
H&M růžové17900
Scamp Veverka12905 mg/kg
Baby Nellys Letadýlko124X 3 mg/kg
C&A Little cute rockstar9800
Lindex You are loved19900

Dětské pleny

Jednorázové pleny, které jsme zařadili do našeho společného testu, měly až na jedinou výjimku (Carrefour Baby, na českém trhu nedostupné) o něco vyšší pH, které by mohlo zapříčinit podráždění dětské pokožky. V případě plen Toujours z Lidlu jsme objevili také antracen – jeden z polycyklických aromatických uhlovodíků. V porovnání s limitem stanoveným standardem Öko-Tex (5 mg/kg) se však jednalo o necelou desetinu.
dětské plenycena (Kč)ftalátypolycyklickéaromatické uhlovodíkyph
Pampers Baby-Dry X007,9
Lidl Toujours, Dry Lock149/29ks0Antracen 0,444 mg/kg 8
Bambo Nature402/60ks007,6

Pěnové puzzle podložky

Výsledky testu na formamid u dětských pěnových puzzle podložek zakoupených v Česku a vyrobených v Číně vyrazily dech našim francouzským partnerům. Hodnoty této látky toxické pro reprodukci totiž byly o řád vyšší, než je limit povolený ve Francii. Dodejme, že u 8 ze 14 testovaných výrobků formamid nebyl vůbec detekován.Laboratoř v těchto produktech nalezla také nejrozšířenější z ftalátů – DEHP. I když nalezené množství bylo pod Unií stanoveným limitem, je třeba mít na paměti, že tato látka patří mezi tzv. endokrinní disruptory a i její malé množství může mít „plíživý“ efekt. S hřejivou pěnovou puzzle podložkou přicházejí děti do styku kůží, navíc ji snadno rozloží a strčí do pusy.U zmíněných výrobků byla také zjištěna vysoká zásaditost – pH vodného roztoku, ve kterém se louhovaly, dosáhlo hodnoty 9,1, respektive 9,2.
pěnovépuzzle podložkycena (kč)ftalátypolycyklickéaromatické uhlovodíkyformamidpH
Ludi Ovoce-Zelenina3780008,2
HM Studio Zvířata-ovoce-čísla290DEHP 0.012% 01300 mg/kg 9,2
Alltoys Čísla199DEHP 0.013% 01600 mg/kg 9,1
Decathlon Domyos4990000
Tagy: