Stát žádá po OSVČ potvrzení hlavní činnosti k žádosti o ošetřovné. Pozor na termíny

Stát žádá po OSVČ potvrzení hlavní činnosti k žádosti o ošetřovné. Pozor na termíny

Ošetřovné pro OSVČ je speciální dotace, kterou vyplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti se zavřenými školami a nyní i školkami. Dotaci mohou čerpat jen ti, kdo podnikají jako OSVČ na hlavní činnost. To je od začátku jedna ze základních podmínek pro výplatu této podpory.

Ministerstvo průmyslu vás na základě vámi podané žádosti o ošetřovné může vyzvat, abyste tuto skutečnost doložili. A to opakovaně.

Doložte, že jste byl evidován/a jako OSVČ na hlavní činnost v měsíci leden 2021 hodnověrným potvrzením z příslušné České správy sociálního zabezpečení, přišlo v pondělí 22. března autorce článku. Už zhruba měsíc předtím přitom ministerstvu průmyslu dokládala potvrzení vystavené 22. 2. 2020, že je OSVČ na hlavní činnost od roku 2017 až do tohoto data.

Jak postupovat

Pokud jste žádost o ošetřovné posílali datovou schránkou, kontaktuje vás ministerstvo s výzvou o doplnění informací jejím prostřednictvím. Pokud jste žádost posílali poštou, výzva o doplnění informací přijde na kontaktní e-mail, který jste do žádosti o ošetřovné uvedli. Takový e-mail bude mít v předmětu Výzva k doplnění žádosti.

S žádostí o vystavení takového potvrzení se musíte obrátit na svoji místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), která vede vaši evidenci. Ta vám na základě vaší žádosti vydá takzvané Sdělení, ve kterém je zachycen stav vaší evidence platný k datu jeho vystavení. V něm vám potvrdí, že je vaše samostatná výdělečná činnost považována za tu hlavní.

Je třeba uvést, že OSSZ nevydává potvrzení o charakteru samostatné výdělečné činnosti, ale pouze sděluje, jaký je pro účely placení záloh na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v daném měsíci evidován charakter samostatné výdělečné činnosti. To vyplývá z právní úpravy, která mimo jiné umožňuje změnit povahu samostatné výdělečné činnosti zpětně, až s podáním Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok. O této skutečnosti je MPO informováno, uvedlo k tomu oddělení komunikace ČSSZ.

Žádný speciální formulář či sběrný e-mail, kam by bylo možné žádosti o tato potvrzení (Sdělení) posílat, ČSSZ nezřídila. Svoji OSSZ tedy kontaktujte tak, jak jste zvyklí. Možné je to:

ČSSZ, stejně jako jiné úřady, preferuje v době pandemie elektronickou komunikaci, aby zamezila zbytečnému osobními kontaktu, a ochránila tak zdraví vaše i svých zaměstnanců. Nejpohodlnější je tedy kontaktovat ji přes datovku nebo e-mailem. Pokud ale nemáte datovku a bojíte se, že e-mail někde zapadne, můžete se na vystavení potvrzení domluvit telefonicky, nebo přijít na příslušnou OSSZ osobně.

Stát žádá po OSVČ potvrzení hlavní činnosti k žádosti o ošetřovné. Pozor na termíny

Pokud zvolíte telefonický kontakt, někdy může být oříšek dovolat se (osobní zkušenost na pobočce Pražské správy sociálního zabezpečení Biskupská, kam se nedalo opakovaně dovolat ani v úřední hodiny), a to i v úřední hodiny, které jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00.

Ohlídejte si termín, ať jej nezmeškáte

Ať už zvolíte jakýkoliv způsob komunikace, ohlídejte si, aby vám potvrzení došlo včas. Ministerstvo průmyslu jej totiž chce zaslat do 14 dnů ode dne, kdy vám doručilo výzvu s žádostí o doplnění informací. ČSSZ má na vyřízení vaší žádosti podle správního řádu čas až 30 dnů. Tak dlouho by jí to sice trvat nemělo, pokud vám ale bude potvrzení posílat poštou, pár dní to zabere (může to být i týden – osobní zkušenost). Jestli vám bude hořet termín, možná bude nejjistější dojít na pobočku osobně, i vzhledem k současné situaci. Pokud byste totiž doplnění žádosti nestihli v požadovaném termínu, riskujete, že o peníze z ošetřovného přijdete.

Vystavené potvrzení sociálka neposílá e-mailem, čímž se celá situace prodlužuje a komplikuje, pokud nemáte datovku. Pošle vám jej buď právě datovou schránkou, poštou, nebo si pro něj můžete přijít osobně.

Vzhledem k tomu, že je pro Ministerstvo průmyslu a obchodu toto sdělení jedním z podkladů pro výplatu dotační podpory, je potřeba předložit originál sdělení, vysvětlilo důvod tiskové oddělení ČSSZ.

Došlé potvrzení můžete ministerstvu průmyslu doručit zpět dvěma způsoby:

Aktuálně běží žádosti za únor

OSVČ mohou aktuálně žádat o ošetřovné za únor, a to prostřednictvím elektronického formuláře až do 19. dubna 2021. Výše ošetřovného na jeden den činí 400 korun.

O ošetřovné můžete žádat za každý kalendářní den včetně víkendů a svátků s výjimkou jarních prázdnin. Jejich termín se liší okres od okresu, někde připadly na únor, jinde až na březen. Pokud na vás jarní prázdniny v únoru nevyšly, vzniká vám nárok na ošetřovné za 28 dnů ve výši 11 200 korun. Pokud vyšly, můžete žádat ošetřovné pouze za 21 dnů, a to ve výši 8400 korun.

Základní podmínky pro čerpání

Jak už jsme uvedli, ošetřovné můžete čerpat jako OSVČ na hlavní činnost. Další podmínky jsou následující:

Pokud pečujete o předškoláka, prvňáka nebo druháka, můžete žádat o ošetřovně za únor jen v případě, že vaše dítě nemohlo navštěvovat školu, školku či předškolní zařízení jiného typu kvůli karanténě v rodině nebo daném zařízení. (Předškolní zařízení a 1. i 2. třídy byly na základě vládních nařízení uzavřeny až v březnu.)

Tagy: