Žáby skřehotají a kvákají u Botiče - Horydoly.cz - Outdoor Generation

Žáby skřehotají a kvákají u Botiče - Horydoly.cz - Outdoor Generation

Přírodní památka Meandry Botiče se táhne skrz celou starou Hostivař zpod Hostivařské přehrady až k zámečku v Práčích.Patří mezi nejvýznamnější chráněná území v Praze.

Údolí Botiče bývalo až do výstavby Hostivařské přehrady nepravidelně, ale velmi často zaplavováno dešťovou vodou. Od záplav má potok konečně i své jméno - botit znamenalo ve staré češtině zvětšovat objem. Teď jsou povodně na Botiči jen výjimečně, když přehrada nedokáže pojmout obrovské spousty vod a hrázný musí otevřít výpust naplno. Za to je potom síla vody ničivější, protože místní lidí na velkou vodu už dávno zapomněli a navíc úřady dovolily nastavět do záplavového území množství obytných domů, sportovních areálů a průmyslových provozů.

2013: Povodním na Botiči nezabrání ani Hostivařská přehrada

Kdo na zdejší vlhké a zaplavované územní nezapomněl, jsou ovšem žáby. Našly si poslední mokřady spojené s mělkým rybníčkem a pořádají v nich jarní orgie. Špinavá stojící voda, zasmrádající bahno a v nich porůznu rostoucí stromy a rákosí nevypadá pro člověka vábně, ale obojživelníkům jdou k duhu. Není na Botiči cennější místo, než právě mokřady pod Toulcovým dvorem.

Další videa: Žábí námluvy 2012 a Žábí koncert 2014

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr sídlí v opraveném hospodářském dvoře ve staré Hostivaři nad Meandry Botiče. Je vstupní branou do žabích mokřadů. Zdarma si můžete prohlédnout nejen, jak dříve vypadala zemědělská jednotka ve středních Čechách (tehdy daleko za Prahou), ale také sejít do sadu pod dvůr, kde kromě místních odrůd ovocných stromů uvidíte i běžná zemědělská zvířata, kozy, krávy, králíky, prasata, a případně dojít až dolů k potoku do mokřadů.

Mokřady pod Toulcovým dvorem jsou vybavené malým vyhlídkovým molem, povalovou stezkou na mokré hlíně a také můstky nad vodou. Od cyklostezky podél Botiče odděluje mokřad plot, aby byl vstup možný právě jenom zeshora od Toulcova dvora. Důvodem je snaha o zachování přírody v co nejlepším stavu.

NEDALEKO: Žabí námluvy v Dendologické zahradě Průhonice

Žáby skřehotají a kvákají u Botiče - Horydoly.cz - Outdoor Generation

Toulcův dvůr a starodávná Hostivař

Toulcův dvůr je součástí Hostivaře už mnoho století. Ves Hostivař je sice poprvé zmíněna v Kosmově kronice k roku 1068. Tvrz, která je dnes součástí Toulcova dvora,je doložena roku 1364. Samotné osídlení je daleko starší. S velkou jistotou lze tvrdit, že když v Praze u Vltavy ještě nežili lidé, v Hostivaři byl už čilý ruch. Mocné hradiště Šance, dnes leží na ostrohu nad pravý břehem Hostivařské přehrady, je nejstarší v širším okolí Prahy a žilo se v něm už půl tisíciletí před Kristem. Ještě starší pozůstatky po lidské společnost byly nalezeny v bývalé pískovně na levém břehu Botiče, která je dnes zatopená. Zde žili lidí už v době bronzové, to znamená více než tisíc let před naším letopočtem.

V roce 1569 koupil statek v Hostivaři purkrabí Čeněk Míčan. V prodejním výčtu je dvojnásobně dlouhý špejchar a maštale na deset koní. Od té doby do poloviny 19. století patřil Toulcův dvůr ke statkům pražského purkrabství. Posledním zemědělsky hospodařícím nájemcem zemského hospodářského dvora byl František Toulec. To už byl statek po první světové válce zestátněn. V roce 1977 byl statek opraven a začalo se mu říkat Zámeček. Od roku 1994 zde sídlí ekologické centrum patřící hlavnímu městu Praha, které platí jeho údržbu a provoz. Areál je volně přístupný, každý týden se zde konají konají prohlídky a každý den běží několik ekologicky laděných programů pro děti i dospělé.

Doprava

Na kole nebo koloběžce: Po cyklotrase podél Botiče (Greenway Botič). Trasa je více-méně vyznačenážlutými tabulkami Klubu českých turistů a místy zelenobílým pásovým značením na stromech nebo budovách. Vede od ústí Botiče do Vltavy u Železničního mostu, pod Nuselským mostem, okolo Hostivařské přehrady do Průhonic. Pod Toulcovým dvorem vede od potoka do svahu odbočka po asfaltové silničce bez provozu značená jako A23 na sídliště Košík k Toulcovu dvoru.

Pěšky: Po cestě podél levého břehu Botiče od Záběhlického zámku (nepřístupný), bus 101 a 138, zastávka U Lípy. Nebo z druhé strany po historicko-přírodovědné naučné stezce z Hostivařského náměstí, bus 177 a 181, okolo kostela Stětí Jana Křtitele, hospody Na Kačabce a vesnickou památkovou rezervací Hostivař.

Hromadnou dopravou: Autobusem 177 na zastávku Toulcův dvůr.

Na lodi: Když je dost vody, nebo se vypouští Hostivařská přehrada, dojedete na kanoi nebo kajaku od přehrady k jezu Marcela a vyjdete pěšky do svahu k Toulcovu dvoru nad jezem.

INFO: Botič (zprávy z povodí potoka) a Toulcův dvůr

Zobrazit místo Turistika na větší mapě

Tagy: