Frank Bold Society: Ministr Brabec se chystá prodat českou krajinu Polsku

Frank Bold Society: Ministr Brabec se chystá prodat českou krajinu Polsku

Na ilustračním snímku důl Turów.Licence |Některá práva vyhrazenaFoto | MEDIA WNET / FlickrZ veřejně dostupných prohlášení českých zástupců vyplývá, že se česko-polské vyjednávání zásadně posunulo a bezprostředně se schyluje k uzavření dohody s Polskem. Právníci expertní skupiny Frank Bold však upozorňují, že obsah dohody se podle všeho neposunul, a dohoda tak stále není způsobilá ochránit české území před škodami způsobenými těžbou v dole Turów. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak.
Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme
Pro skrytí reklam se prosím přihlašte
Pro skrytí reklam se prosím přihlašte

Zapomněli jste heslo? Změňte si je. Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zejména nedošlo k reflexi nejnovějších dat o několikanásobně vyšším odtoku vody z českého území. Dohoda tak nedokáže bezprostředně zabránit dalšímu klesání hladin podzemní vody, čímž dojde k odstřihnutí tisíců českých rodin žijících v pohraničí od dodávek pitné vody a vysušení tisíců hektarů českého území.

Frank Bold Society: Ministr Brabec se chystá prodat českou krajinu Polsku

Ministr Brabec chystá s Poláky dohodu na půdorysech, které by se daly označit jako inspirace z Mnichovské dohody. Výsledkem bude vydrancování českého území Polskem. Za zavřenými dveřmi připravená dohoda nad to bude s největší pravděpodobností porušovat český právní řád. Skutečně chceme našim dětem a vnukům předávat naši zemi zplundrovanou polskou těžbou?” uvedl Pavel Franc, ředitel expertní skupiny Frank Bold. “Z nejnovějších dat vyplývá, že ochranná zeď budovaná Polskem nebrání vysoušení českého území. Poláci kromě toho nemají žádný reálný plán na rekultivaci krajiny, škody budou nenávratné.

Slyšíme spokojenost nad vyjednanou miliardou a detailním monitoringem. Toto ale nejsou konkrétní opatření, které dalšímu vzniku škod na českém území zamezí. U jediného ochranného opatření - podzemní bariéry - už nyní víme, že fungovat nebude. Další opatření ale podle všeho ČR nepožaduje. Česká republika má již nyní zmapováno, že hladiny za poslední rok a půl nelegální těžby klesly na dvojnásobek toho, co mělo nastat k roku 2044. ČR musí na základě těchto zjištění začít konat a požadovat po Polsku, aby bezodkladně významně rozšířilo a zahloubilo stávající podzemní bariéru, která není způsobilá ČR ochránit před úbytkem vody. Do doby, než začnou hladiny českých vod opět stoupat, musí ČR požadovat omezení rozšiřování těžby k české hranici. Jiná dohoda je v rozporu s českými zájmy.

4 důvody, proč není stávající obsah česko-polské dohody dostačující

1.Miliarda na vodovody české území neochráníVodovody před vznikem škod české území neochrání. Řeší situaci, kdy na českém území vznikne environmentální katastrofa a tisícovky českých rodin se ocitnou na suchu. Polsko i ČR ale mají povinnost postupovat tak, aby k takové škodě vůbec nedošlo.

2.Monitorovat škody nestačí, musí se podle toho i konatPodle letošních dat České geologické služby klesly po roce a půl nelegální těžby hladiny o dvojnásobek toho, co Polsko tvrdilo, že nastane v roce 2044, tedy po skončení těžby. Nejen, že voda odtéká několikanásobně rychleji, ale také více cestami, které ani samo Polsko nepředpokládalo. ČR má dostatek dat o vznikajících škodách, ale nekoná podle nich.

3.Podzemní bariéra v nynější podobě odtoku vody nezabráníPodle expertů je již nyní jasné, že s ohledem na několikanásobně větší odtok z českého území není stávající podzemní bariéra schopná české území ochránit a je nezbytné, aby se významně rozšířila a zahloubila. Pokud k tomuto zvětšení bariéry dojde, ale i přesto budou hladiny na české straně dál klesat, je nezbytné omezit těžbu. Do doby, než na české straně začnou hladiny vod opět stoupat, musí Polsko důl směrem k české hranici nerozšiřovat.

4.Dohoda je nevynutitelná bez podřízení se Polska Soudnímu dvoru EUČeská republika může uzavřít pouze takovou dohodu, která je reálně vymahatelná. Dohoda musí zejména upravovat kompletní vynucovací mechanismus, který obsahuje vysoké sankce i deklaraci Polska, že rozhodnutí Soudního dvora EU považuje za závazné. Jak ale vidíme dnes, samotné sankce k vynucení povinností Polska nestačí. Polsko je suverénním státem, pro který žádné sankce nemusí být dost vysoké. Proto je potřeba již nyní ukázat, že Polsko bere rozhodnutí Soudního dvora EU vážně a podřídí se jemu i evropskému právu, které české území ochraňuje. ČR má trvat na uhrazení sankcí a přerušení těžby tak, jak Polsku Soudní dvůr nařídil.


reklama
Tagy: