Rekonstrukce zimního stadionu ve Zlíně by mohla být za dvě sezóny hotova

Rekonstrukce zimního stadionu ve Zlíně by mohla být za dvě sezóny hotova

Pokud vše ale dopadne dobře, za dvě hokejové sezóny může stát ve Zlíně multifunkční stadion, ve kterém bude (konečně) radost hrát hokej.

„Jde o minimálně krajský projekt, který do kraje přinese multifunkční halu, ve které budou moci být kulturní a společenské akce, případně další sportovní, které by ve Zlínském kraji jinak vůbec nemohly být a občané by museli za nimi dojíždět jinam. Ale ať již jsme fanoušci hokeje nebo ne, tak musíme být s nohama na zemi a musíme řešit rozvoj Zlína obecně a ne jen jednostranně,“ říká v rozhovoru pro Deník primátor Zlína Jiří Korec.

Co je nového v přípravách na rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně?

Rada města Zlína (RMZ) na konci srpna schválila úvěr ve výši 500 milionů korun pro město Zlín za účelem rekonstrukce zimního stadionu. Toto rozhodnutí však není definitivní, protože o úvěru a dalších finančních věcech musí ještě rozhodnut Zastupitelstvo města Zlína (ZMZ). Tento bod ale nebude předložen na jeho zářijovém jednání. Na ZMZ chceme předložit komplexní podklady k této akci, proto očekáváme, že se bude rozhodovat o rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky až na říjnovém zasedání zastupitelstva s tím, že jeho členové budou mít předloženy k dispozici všechny stávající – tři varianty v souvislosti s rekonstrukcí zimního stadionu.

Trenér Beranů Svoboda o brankářské jedničce i kádru: Může nastat překvapení

O jaké varianty tedy půjde?

Jde buď o samotnou rekonstrukci, nebo opravu současného stavu zimního stadionu, třetí variantou je - velmi obecně: stavba nového zimního stadionu na zelené louce. Při výběru této varianty by se ale muselo počítat i s druhou variantou, tedy opravou stávajícího stavu stadionu Luďka Čajky.

Co se stane, když zastupitelstvo neschválí úvěr pro město Zlín a tak vlastně rekonstrukci neschválí?

Pokud zastupitelstvo úvěr neschválí, tak město Zlín si úvěr brát nebude, resp. nebude si jej brát na rekonstrukci zimního stadionu nebo určitě ne v takové výši. Je pak otázkou, co se týká úvěrového zatížení města Zlína, jestli prostě nevyhodnotíme, že máme nachystáno hodně strategických projektů, které dávají smysl. Město Zlín by si tak úvěr „nechalo“, právě za účelem financování dalších strategických staveb. Uvidíme, jak zlínské zastupitelstvo rozhodne.

Záleží také, jaké budou podmínky, to znamená, že na ZMZ bude předložena i cena za rekonstrukci, která bude vysoutěžena při výběrovém řízení. To v současnosti již probíhá. Takže předpokládáme, že na říjnovém ZMZ budeme mít na stole všechny informace. A to i proto, že Národní sportovní agentura (NSA) má během září vyhodnocovat podané žádosti.

Jakou výši dotace město Zlín očekává od NSA?

U Národní sportovní agentury máme ambici získat maximální možnou výši dotace, která je 300 milionů korun. Uvidíme, jestli se nám to podaří. Bude to na hodnotící komisi NSA a taky musíme na rovinu říci, že mají proti původním plánům sníženu alokaci. Jejich celková alokace v této výzvě je 900 milionů korun. Takže se uvidí, kolik projektů se přihlásí a jaké mají požadavky a kdo jak bude hodnocen. My jsme žádost podali minulý týden v pondělí. Stihli jsme termín včetně stavebního povolení, včetně všech náležitostí, včetně doložení podpory ze strany kraje. Proto očekáváme maximální bodové ohodnocení a uvidíme, jakým způsobem se k tomu agentura postaví.

Takže externí financování celého projektu je nyní ještě jedna velká neznámá?

My ty neznámé chceme vyřešit do doby říjnového zastupitelstva, případně do zastupitelstva, které se bude tímto bodem zabývat. Proto chceme do té doby znát celou výši externího financování. To znamená kraj a NSA. Případně i nějaké další zdroje, které zatím nevidíme. Zároveň u toho chceme mít vysoutěženou cenu, abychom věděli, kolik reálně bude rekonstrukce stát. No pak si řekneme, jestli dofinancování rekonstrukce je v silách města nebo ne.

Prezident Beranů Korec: Chceme vyhrát extraligu. Rekonstrukce má tři varianty

Jak vysokou částkou se na akci bude podílet Zlínský kraj?

Kraj minulý týden rozhodl o přidělení 70 milionů korun s tím, že jsme na úrovni primátor-hejtman předběžně domluveni, že uvidíme, jak se věci budou vyvíjet dál. To znamená v případě, že bychom se bavili o nějakém navýšení v desítkách milionů korun, tak je kraj přístupný k otevření této debaty. Ale to je právě o tom, že dáme všechny podklady na stůl a uvidíme, jestli se vejdeme do ceny, kterou máme usnesením zastupitelstva schválenou. Nebo se do ní nevejdeme o desítky milionů nebo se do ní nevejdeme o stovky milionů korun. Takže v tu chvíli to bude otázkou dalších jednání.

Můžeme zrekapitulovat o jak vysokou investici-rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně se jedná a jak bude složeno financování této akce?

Těžko říct, kolik to za současné situace na stavebním trhu bude stát. ZMZ má schválené usnesení, že rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky má stát 959 milionů korun včetně DPH. Financování této částky se skládá: ze 400 milionů korun externího financování a 559 milionů korun ze zdrojů města Zlín.

Rekonstrukce zimního stadionu ve Zlíně by mohla být za dvě sezóny hotova

Samozřejmě, že je otázkou, jestli se rekonstrukci podaří vysoutěžit za tuto cenu, protože je takřka o 20 procent nižší, než je rozpočtová cena aktuálně. A samozřejmě všichni víme, co se děje ve stavebnictví, takže jsme trochu v očekávání, jaká cena nám „přistane“ v obálce při výběrovém řízení na zhotovitele akce. Proto říkám, uvidíme, jak zastupitelstvo rozhodne, protože to bude nejspíš velice složité. Těch neznámých je v tuto chvíli spousta: od samotné výše externího financování, přes samotnou vysoutěženou cenu rekonstrukce. Vedle toho k dnešnímu dni stále neznáme cenu na prostou opravu tak, abychom zimní stadion „udrželi“ ještě provozuschopný. Takže tyhle věci si musíme dát ještě „na stůl“ a ať již jsme fanoušci hokeje nebo ne, tak musíme být s nohama na zemi a musíme řešit rozvoj Zlína obecně a ne jen jednostranně.

Jaké jsou plány na složení financování rekonstrukce zimního stadionu?

Takto je to dáno: Kraj 70 milionů korun, NSA 300 milionů a město Zlín 559 milionů korun.

Znamená to, že já k dnešnímu dni můžu říci, že pokud se nepodaří zajistit další externí zdroj ve výši 30 milionů korun, tak se nepodaří dodržet usnesení zastupitelstva které máme s podmínkou 400 milionů korun externího financování, (protože kraj nyní říká 70 a NSA říká maximálně 300). Naše diskuze s krajem v počátcích byly, že přispěje 50 miliony korun, pak jsme se bavili o rozmezí 50-200 milionů korun.

Je však pro nás podstatné, že kraj dal usnesení o přidělení finančního zdroje v takovém termínu, že jsme byli schopni toto usnesení přiložit k žádosti NSA, díky kterému získáme další bodové ohodnocení a tím pádem můžeme mít ambici i získat maximální alokaci na jednu žádost, ve výši 300 milionů korun. V případě, že nám bude něco chybět, kraj deklaroval, že je ochota se dál bavit, protože i na kraji vnímají, že rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky neznamená pouze vybudování něčeho pro Zlín. Jde totiž opravdu o minimálně krajský projekt, který do kraje přinese multifunkční halu, ve které budou moci být kulturní a společenské akce, případně další sportovní, které by ve Zlínském kraji jinak vůbec nemohly být a občané by museli za nimi dojíždět jinam. Na druhou stranu jak kraj, tak město Zlín musí zůstat střízlivé v rámci financování a nemůžeme bezhlavě jít do jednoho projektu a nevidět následky, že to omezí investice jinde.

Takže se může stát, že město Zlín vloží půl miliardy na jiné investice než je plánovaná rekonstrukce zimního stadionu?

Na radě jsme se o tomto ještě vůbec nebavili. V současné chvíli víme, že s částkou 500 milionů korun jsme počítali na rekonstrukci zimního stadionu. Na druhou stranu si budeme muset vyhodnotit, jestli právě v současné době, kdy úvěrové podmínky pro město nejsou špatné, tak jestli bychom si ten úvěr nevzali na jiné projekty, které máme.

V současné chvíli máme schválen úvěr ve výši 500 milionů korun právě na tyto strategické stavby, takže to bude otázkou na radu a zastupitelstvo, jestli má smysl nyní zadlužovat město Zlín více, respektive si navýšit těch 500 milionů, které jsme si na strategické stavby vzali. Za mě to bude vycházet z toho, v jaké fázi přípravy jsou jednotlivé projekty, protože uměle zadlužovat město Zlín, za mne nedává smysl.

Tím pádem k rekonstrukci zimního stadionu ve Zlíně nemusí dojít vůbec?

Pokud zastupitelstvo v říjnu rekonstrukci zimního stadionu neschválí, tak to za mne neznamená, že se nebude nikdy dělat. Bude to rozhodnutí k danému času a k daným podmínkám, nabídkám a podmínkám externího financování. Není však vyloučeno, že se například příští rok znovu objeví na stole tady tento kompletní záměr, který se opět bude odvíjet od externího financování a také cenové nabídky zhotovitele.

Nemůžeme totiž kvůli jednomu projektu nesmyslně zadlužit město Zlín. Jsou tady i jiné sporty, máme tady spoustu věcí v kultuře, další a další strategické stavby a samozřejmě musíme dbát na údržbu města a spoustu dalších věcí a my na úkor zimního stadionu nemůžeme nedělat tyto standardní věci a zastavit rozvoj města v jiných oblastech.

Nebylo by tedy lepší (levnější) za takové situace usilovat raději o stavbu nového zimního stadionu „na zelené louce“? Ostatně, nabízí se pozemky, které minulé vedení kraje vykoupilo pro stavbu nové nemocnice v Malenovicích a to současné tuto investici smetlo ze stolu?

My jsme již na začátku celého projektu zvažovali, jestli jít do rekonstrukce nebo jít na stavbu nového zimního stadionu na zelené louce. Už tehdy bylo vyhodnoceno, že stavba nového stadionu vyjde mnohem dráž, než rekonstrukce toho stávajícího. Takže jednou věcí byly finance a to zůstává i nadále. Znamená to, že ačkoliv se rekonstrukce prodražuje víc, než jsme čekali, tak pořád vychází lépe, než stavba nového zimního stadionu. Už i kvůli sítím a potřebné infrastruktuře a ceně pozemků.

Ale pokud by kraj pozemky v Malenovicích poskytl, stavba nového stadionu by zlevnila a kraj by se mohl i takto na výstavbě nového stánku hokeje ve Zlíně podílet.

Samozřejmě o lokalitě v Malenovicích slyším opakovaně. Myslím si však, že v první řadě se musí kraj se vypořádat s jednotlivými vlastníky, resp. se smlouvami, které byly uzavřeny minulým vedením kraje. Tato lokalita se nabízí v mnoha ohledech, ale také na mnoho jiných funkcí. To je spíš otázka na kraj. Za sebe si myslím, že jedna věc je najít lokalitu, ale ta druhá a důležitější je najít financování celé stavby. My nyní máme rozjednáno externí financování na rekonstrukci, a proto řešíme rekonstrukci stávajícího zimního stadionu, ze které se již více méně vzhledem k rozsahu prací stává stavba nového zimního stadionu. Touto rekonstrukcí vyřešíme objekt stadionu Luďka Čajky, který bychom stejně museli řešit, i kdybychom postavili nový stadion jinde. Celou rekonstrukcí vznikne sportovní hokejový komplex. To znamená zázemí od mládeže až po dospělé i pro veřejnost. Takže nám to dává logiku. A co se týká Malenovic, jak říkám, tak by to stálo víc peněz, a město Zlín by muselo sehnat o to více externích zdrojů.

Dobře, takže když půjde vše hladce a podle plánu, kdy se město Zlín i kraj, může dočkat nově rekonstruovaného zimního stadionu?

Když půjde vše hladce, tak stavba musí započít ještě v tomto kalendářním roce a to s tím, že tato hokejová sezona se odehraje na Zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně a další sezona by se hrála jinde. Pro tuto případnou potřebu máme rozjednaný Přerov. Po sezoně exilu bychom se už vrátili na zrekonstruovaný stadion Luďka Čajky ve Zlíně. Stavba by tak trvala dvě hokejové sezóny.

Tagy: