Štěpánčin park se do roka změní, město do něj chce investovat skoro 29 milionů

Štěpánčin park se do roka změní, město do něj chce investovat skoro 29 milionů

Na téma Štěpánčin park zastupitelé diskutovali nejprve na pracovním jednání, posledního června pak o revitalizaci rozhodli jedenácti hlasy. Z koaličních zastupitelů se sice zdržel Miroslav Lorenc (ANO), ale připojil se opoziční zastupitel Jakub Nepustil (Živé Prachatice). „Zastupitelé chtějí revitalizovat najednou a ne na etapy. Zhruba v říjnu by měla začít, a to úpravou zeleně, pro kterou v tu dobu bude platit vegetační klid. Samotné stavební práce přijdou na řadu až zjara," řekl nedávno prachatický starosta Martin Malý. Projekt jako takový je kompletně připraven i se stavebním povolením. Hotovo by mělo být v červnu 2022.

Štěpánčin park se do roka změní, město do něj chce investovat skoro 29 milionů

Projekt počítá s úpravou prostoru za SNP 559, kde bude parkoviště pro obyvatele lokality, kteří si dlouhodobě stěžují na nedostatek místa, i za sousední prodejnou potravin. Nová bude pěšina z centra na sídliště Na Sadech. Existuje i možnost dotace. „O tu příští rok požádáme kraj,“ plánuje Martin Malý a ujišťuje, že upravit park a jeho okolí a napojit tak celou lokalitu na už probíhající rekonstrukci letního kina město Prachatice nezadluží. "Nastavili jsme rozpočet pro letošní rok až příliš pesimisticky a zdá, že příjmy se vyvíjejí lépe, než jsme očekávali," uvedl Martin Malý.

Štěpánčin park:- Štěpánčin park tvoří součást Městské památkové rezervace Prachatice. Otevřen byl roku 1881. Vzrostlé stromy pocházejí převážně z této doby.- Město Prachatice v roce 2017 uspořádalo architektonickou soutěž o návrh revitalizace Štěpánčina parku.- V lednu 2018 byla zpracována projektová příprava této akce, a to Ing. Kateřinou Miholovou z Brna.- Projektová příprava byla dokončena v roce 2019 převzetím projektové dokumentace.S čím počítá projekt:- Zásahy do stromového patra budu promyšlené s ohledem na zdravotní stav dřevin a dlouhodobou udržitelnost.- Altán bude ponechán ve stávajícím stavu, provedena bude jeho údržba a zjemnění stávajících odstínů barevného řešení. Okolo něj bude vytvořen centrální prostor umožňující pořádání společenských akcí s posezením, mobilním pódiem, prodejními stánky apod.- S nástupem do parku od Solní ulice a propojujícími chodníky vytvoří hlavní zpevněnou plochu v parku dlážděnou drobnou kamennou kostkou. Tu dále doplní pěšiny z mlatu a s týmž povrchem také plocha tzv. solária při západním okraji historického parku pod stávajícími opěrnými zídkami s funkcí alternativního pobytového centra.- Povrchy v historickém parku budou modelovány tak, aby dešťová voda ze zpevněných ploch stékala do navazujících travnatých a v nich se vsakovala.- Podél chodníku u ulice Hradební a Zlatá Stezka bude v připomínce původního historického stavu zřízeno oplocení s omítnutou podezdívkou krytou kamennými deskami a ocelovými rámovými výplněmi mezi kovovými sloupky. Podezdívka výškovými úskoky zkopíruje svažitost terénu.- Hlavní vstup do parku od Solní ulice zdůrazní dvojice sloupů, členěná na patku, dřík a hlavici. V zájmu snadné prostupnosti území bude zajištěn pěší průchod parkem do ulice SNP mezi letním kinem a bytovým domem čp. 422 a mezi bytovými domy čp. 423 a 424, stejně tak v ose Sokolovské ulice mezi prodejnou potravin čp. 558 a čp. 559.- Stávající komunikace u čp. 145 v ulici Zlatá Stezka (Krebul) k zadní části tohoto domu bude ve prospěch dopravní obsluhy rozšířena a zaústěna do nové manipulační plochy řešené jako štěrkový trávník.- Jižně od Štěpánčina parku u parkoviště za prodejnou čp. 558 (potraviny Raušer) a vedlejší budovou čp. 559 je navržena plošina vyhlídky na historický park. Součástí projektu je oprava komunikace zde, úprava parkoviště na celkem 14 stání a vybudování přístřešku na kontejnery.

Tagy: