Výměna střešních oken zvenčí i zevnitř za 1 až 2 dny

Výměna střešních oken zvenčí i zevnitř za 1 až 2 dny

zobrazit 7 fotek

Zdravé bydlení pod střechou, tedy v podkroví (resp. půdním bytě) vyžaduje i dobrou světelnou hygienu. Bez denního světla bychom se navíc nedoplatili za elektřinu. A samozřejmě i možnost větrání, přísun čerstvého vzduchu. Proto se neobejde bez kvalitních oken. Pokud máte v podkroví střešní okna stará, již nevyhovující, novými je lze nahradit zvenčí i zevnitř a trvá to pouze 1 až 2 dny.

Nová střešní okna nám navíc nabídnou mnohem lepší tepelně-izolační vlastnosti a samozřejmě i pěkný vzhled. Pokud vašimi starými střešními okny táhne a nebo zatéká, mají nevratně poškozený dřevěný rám, špatný stav zasklení, špatně izolují a již nevyhovuje jejich vzhled, je čas na výměnu. Stará okna mohou mít také nefunkční a nebo zcela chybějící integrované stínění. Střešní okna již prostě dosloužila. To samé platí v případě, že provádíte rekonstrukci podkroví, chcete využít prostor pod střechou jinak a hledáte modernější design. A nebo vám prostě záleží na zdravém vnitřním prostředí.

Nová střešní okna

Výměna střešních oken je přitom poměrně nenáročná, je rychlá a nepředstavuje žádný náročný zásah do konstrukce domu. Řemeslník nemusí řešit nic složitého, vystačí si s běžným nářadím. A pokud je střešní okno měněno bez zásahu do ostění, je výměna extrémně rychlá. Na rozdíl od výměny fasádního okna na střeše nezasahujeme do zdiva, jde proto o rychlou a čistou práci, po které nám nezůstane mnoho nepořádku. Výměna spočívá v přípravě prostor pro montáž, vyjmutí původního okna, úpravy tepelné izolace a parozábrany, osazení nového okna a jednoduchého úklidu.

Odkládání výměny starých a již nevyhovujících střešních oken je přitom často podmíněno obyčejným strachem ze špíny související s rekonstrukcí, nepořádkem a omezením pohodlí, nikoli důvody finančními.

Nová střešní okna

Výměna střešních oken zvenčí i zevnitř za 1 až 2 dny

Platí však, že již 15 let stará střešní okna nejsou schopna jakéhokoli srovnání s okny novými, jaká se dnes vyrábí a instalují. Díky novým oknům se podkroví v létě tolik nepřehřívá a v zimě naopak neuniká zevnitř zbytečně velké množství drahocenného tepla. Investice do nových střešních oken se nám proto postupně vrátí v podobě ušetřených peněz za vytápění a klimatizaci. Nemluvě o mnohem lepších vlastnostech technických a vzhledu. Přehřívání v létě pak eliminujeme novými střešními okny pomocí moderní stínící techniky.

Nová střešní okna

Dva způsoby výměny střešních oken

Pokud chcete vyměnit stará střešní okna za nová, plně funkční a moderní, nabízí se rovnou dva způsoby výměny. Vždy je ale třeba, aby výměnu provedl odborník. Též platí, že je nejvýhodnější výměna oken stejné značky kvůli rozměrům a použitým materiálům. Pak je výměna střešních oken stejných rozměrů obvykle rychlá, 1 takové okno zabere cca 1 hodinu práce.

Prvním ze způsobů výměny střešních oken je tradiční demontáž starého a poté osazení nového okna. Při této výměně se provádí kompletní revize celého okenního otvoru. Jde o technicky nejdokonalejší výměnu, která umožňuje odstranění chyb v osazení oken a případné doplnění tepelné izolace a napojení parozábrany. Montáž nových střešních oken je přitom bezprašná. První způsob výměny se provádí zevnitř.

Montáž střešních oken

Začíná se demontáží starého střešního okna, které předchází odložení střešních tašek kryjících lemování okna. Následuje demontáž lemování a odmontování úhelníků, které kotví rám okna ke střešní konstrukci. Rám okna je následně vyjmut, upraví se parotěsná fólie (je ji třeba precizně napojit na nejčastěji sádrokartonové ostění), je doplněna tepelná izolace, pokud někde chybí a tu ochráníme další fólií, která zároveň zabraňuje zatékání. Poté je usazen nový okenní rám. Jestliže jsou rozměry nových oken stejné, není vůbec třeba zasahovat do vnitřního sádrokartonu. Okenní rám je ukotven pomocí úhelníků, provede se izolace boční části rámu vůči promrzání okna a tato izolace je ochráněna nejlépe lisovaným límcem. Na závěr instalace se provádí lemování okna vždy novými lemy (ideálně novými díly plechu odpovídajícími profilu střešních tašek, aby na lemech tašky pěkně seděly) a posledním krokem je nasazení nového okna.

Montáž střešních oken

Druhým způsobem výměny střešních oken je výměna zateplovacím blokem stejného rozměru, případně renovačním oknem vyrobeným na míru podle rozměrů původního okna. Při této výměně nedochází k zásahu do ostění, přičemž jsou opravené nepřesnosti osazení okna v konstrukci. Druhý způsob výměny se provádí zvenčí.

Kolik nás budou nová střešní okna stát a jaký je výběr

Za každé nové střešní okno zaplatíme v závislosti na použitém materiálu 5 až 27 tisíc korun. Určitě se přitom nevyplatí šetřit, ovšem i ta levnější střešní okna již standardně dosahují lepších parametrů než střešní okna stará. Z materiálů jsou střešní okna nejčastěji dřevěná, mohou však být i plastová a nebo zevnitř poplastovaná, která jsou určena do prostor s vyšší vlhkostí. Zvenčí pak mohou být střešní okna opatřena hliníkovou ochranou. Velice široký je výběr typů střešních oken. Vyrábějí se okna kyvná, okna se zvýšenou osou otáčení a se zvýšenou osou otáčení spolu s dolním prosvětlením, okna výklopně kyvná, panoramatická, balkonová, okna pro fasádní sestavy a termoizolační střešní výlezy.

Nová střešní oknaPřečíst další článek
Tagy: