Nová zelená úsporám: až 450 tisíc od státu - Novinky.cz

Nová zelená úsporám: až 450 tisíc od státu - Novinky.cz

Nová zelená úsporám: až 450 tisíc od státu

Dotace lze využít na renovace rodinných a bytových domů, jako jsou zateplení fasády, střechy, stropů, výměnu oken a dveří. Na peníze mají domácnosti nárok i při stavbě rodinných a bytových domů v pasivním či nízkoenergetickém standardu, pořízení solárních systémů na ohřev vody i na výrobu elektrické energie, na pořízení zelené střechy, zařízení na využívání tepla z odpadní vody a na rekuperaci.

Z programu je možné také financovat výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem nebo výměnu topidel, jako jsou krby nebo krbová kamna za ekologičtější způsob vytápění, třeba kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Možné je také financování venkovní stínicí techniky, jako jsou venkovní žaluzie, rolety nebo slunolamy.

Žádosti lze podávat do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Na úspory energií a nové kotle dostanou zájemci od státu až statisíce korunFinance

Nejvíc peněz na výstavbu domu

Nejvyšší podporu, až 450 tisíc korun, až do 50 procent způsobilých výdajů, můžete dostat na výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Stát rovněž podpoří částkou 500 korun na metr čtvereční výstavbu zelené střechy, využití tepla z odpadních vod částkou pět tisíc korun na jeden decentrální systém nebo zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy částkou 35 tisíc korun.

Mezi podmínky získání dotace patří to, že žadatelem může být pouze první vlastník domu, instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie provádí dodavatel s příslušným oprávněním a maximální velikost rodinného domu je 350 m2.

Opatření je třeba dokončit do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti a rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je nejvýše 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Nová zelená úsporám: až 450 tisíc od státu - Novinky.cz

Bytové domy v Praze

V Praze lze rovněž požádat o dotaci na zateplení a zdroje energií u bytových domů, a to až do výše 30 procent způsobilých nákladů. Stát podpoří částkou šest až 25 tisíc korun na jednu bytovou jednotku výměnu zdroje energie, 7500 korun na bytovou jednotku solární termické systémy, 12 500 korun na instalovanou kilowatthodinu fotovoltaické systémy a 20 až 25 tisíc korun na bytovou jednotku systém řízeného větrání s rekuperací tepla.

Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 30 procent celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 25 procent celkových způsobilých výdajů. Dotuje se i zelená střecha ve výši 500 korun ne metr čtvereční plochy. Spolu se zateplením bytového domu můžete také žádat o příspěvek na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru ve výši až 40 tisíc korun.

U zateplení se dotace vztahuje pouze na budovy, u kterých byla žádost o stavební povolení podána před 1. červencem 2007. Realizaci opatření je třeba dokončit do 18 měsíců ode dne akceptace žádosti.

I mimo hlavní město lze získat dotaci na výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností nebo změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval. Fixní částka podpory činí 1300 korun na metr čtvereční energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.

Podpora může dosáhnout až 30 procent celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 procent celkových výdajů na výstavbu. I v tomto případě je podporována výstavba zelené střechy částkou 500 korun na metr čtvereční plochy, pět tisíc korun můžete dostat za každou připojenou bytovou jednotku k centrálním a decentrálním systémům využívajícím teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Na zpracování odborného posudku, dozorovou činnost a měření průvzdušnosti obálky budovy lze dostat podporu až do výše 70 tisíc korun.

Žádosti pouze elektronicky

Žádosti do všech programů se doručují elektronicky na Státní fond životního prostředí ČR. Pokud Fond zjistí, že žádost či projekt má nedostatky bránící administraci, má žadatel dostatek času na to, aby je napravil. V programu je nastaveno takzvané pravidlo tří týdnů. Do této doby žadatel obdrží reakci na podání či doplnění žádosti. Pokud je žádost podaná již po dokončení díla, a je bezchybná, je vyplacení podpory na účet žadatele garantováno do devíti týdnů od podání žádosti.

Doporučené výrobky zjednoduší žádost

Na stránkách fondu naleznete seznam doporučených výrobků a technologií. Stejný seznam naleznete i zde. Případně je vyžadovaný posudek na projekt od autorizované osoby.

„Seznam výrobků, materiálů a technologií výrazně zjednodušuje podání a následné vyřízení žádosti o dotaci. Využití výrobků ze seznamu není povinné. Pokud se však žadatel rozhodne použít tyto výrobky pro stavbu či rekonstrukci domu s dotací Nová zelená úsporám, ušetří si tím čas a papírování při závěrečném dokládání úprav,“ sdělil Právu mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

U výrobků a materiálů z těchto seznamů již podle něj žadatel nemusí předkládat dokumenty o tom, že splňují technické podmínky dotačního programu. „Nebráníme žadatelům použít i jiné výrobky. V tomto případě je jen nutné doložit soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu Nová zelená úsporám,“ dodal.

Pro dotace na stavební práce z Nové zelené úsporám není stanovena povinnost, aby byla dodavatelská firma registrovaná v Seznamu odborných dodavatelů (SOD), seznam je pouze doporučující. Stavba může ale také probíhat svépomocí za přítomnosti odborného technického dozoru.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Tagy: