Jak na pohodlné bydlení? Začněte zateplením střechy!

Jak na pohodlné bydlení? Začněte zateplením střechy!

Pro správné fungování střešního pláště je klíčová volba vhodné skladby střechy, výběr kvalitních materiálů, dodržení technologického postupu a bezchybné provedení zateplení. Dodržení všech zásad provedení střechy ovlivňuje její životnost a v budoucnu šetří náklady na rekonstrukci.

Jak na pohodlné bydlení? Začněte zateplením střechy!

Velkou pozornost je nutné věnovat členitějším střechám nebo střechám s větší plochou. U tvarově složitějších a členitějších střech se může vyskytnout více teplených mostů, které se hůře izolují. Dochází tak k větším tepelným únikům. Z tohoto hlediska jsou vhodnější střechy ploché nebo šikmé s nízkým sklonem a jednodušším tvarem.

Návrh střechy je vhodné svěřit odborníkovi, který vše prověří i výpočtem. Podrobné rozpracování návrhu v projektové dokumentaci může předejít případným komplikacím, které se mohou objevit během realizace na stavbě. Vyhneme se pak různým improvizacím. Projektant navrhne nejvhodnější řešení a zároveň zvolí vhodnou izolaci i s ohledem na konstrukci střechy. Správně navržená a provedená střecha bude pak funkční řadu let.

Tagy: