Rodina Černých zahradničí 155 let. Chtějí dobýt svět s begonií z And

Rodina Černých zahradničí 155 let. Chtějí dobýt svět s begonií z And

* Ferdinand Hlaváček (1822-1897) založil zahradnictví v Jaroměři na místě bývalého rybníka v roce 1859. Vedle pěstování zeleniny se zabýval prodejem semen. Nakupoval semena v tuzemsku i zahraničí.

* František Černý (1865-1925) se přiženil do rodiny. V roce 1888 se stal zahradníkem u barona Rothschilda ve vídeňském parku Hohe Warte, z jehož skleníků se objednávaly květiny pro rakouské zámky. Pracoval i pro další šlechtickou rodinu v Polsku. V Jaroměři poznal Marii Hlaváčkovou a vzal si ji. K semenářství neměl vztah a věnoval se radši květinám.

Rodina Černých zahradničí 155 let. Chtějí dobýt svět s begonií z And

* František Černý (1896-1968) si prosadil zahradnické povolání navzdory svému otci a vrátil se i k semenářství. Oženil se s Marií Mojžíšovou (1903-1987) z velké zahradnické rodiny z Náchoda a spolu po otcově smrti specializovali firmu na výrobu semen. Chtěli konkurovat německým firmám. Šlechtili petúnie, později i begonie, konvalinky, slavie, cyklámeny a cinerárie. Manželé také uvedli na trh první vlastní odrůdu petúnie Karkulka. Marie Černá se věnovala celý život šlechtění hlíznatých begónií. Rodina musela podnik pronajmout státu v roce 1950, o deset let později byl vyvlastněn.

* Jan Černý (1928-1980) se učil na zahradnické škole v Lednici na Moravě, kde poznal svou ženu Alenku (1928-2000). Pokračoval na Vysoké škole zemědělské v Brně, s manželkou se věnovali hybridním odrůdám. V roce 1959 uvedli na trh první hybridní begónii Turov F1, dosáhli šlechtěním řady nových odrůd.

* Podnik se vrátil rodině Černých roku 1991 v rámci restitucí. V současnosti v něm pracují bratři Josef Černý (1959) a Jan Černý st. (1957) se svou ženou Vlastou (1955) a jejich synem Janem (1978) a Jakubem (1991). Firma zůstala specializovaným semenářským podnikem. Na základě vlastní šlechtitelské činnosti produkuje semena, má širokou nabídku i od jiných dodavatelů. Od roku 1934 v Jaroměři vyšlechtili víc než 125 původních odrůd petúnií, begonií, bramboříků, konvalinek a dalších druhů květin.

Tagy: