OSVČ mohou podat přehledy o příjmech a výdajích v prodlouženém termínu

OSVČ mohou podat přehledy o příjmech a výdajích v prodlouženém termínu

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou letos podat Přehled o příjmech a výdajích na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v prodlouženém termínu bez sankcí, a to až do 30. června 2021. Termíny podání se ale nemění, jen se prodlužuje lhůta pro uplatnění sankcí.

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích má každá OSVČ, která alespoň část roku vykonává samostatně výdělečnou činnost.

Ve stejném termínu, tedy do 30. června 2021, musíte nejen podat přehled, ale současně také zaplatit případný doplatek pojistného za rok 2020, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den úhrady doplatku se přitom považuje den připsání platby na účet OSSZ, pod níž spadáte s ohledem na místo vašeho trvalého bydliště. Pokud to nestihnete a OSSZ nebude mít peníze na účtu včas, penále vám prominuto nebude.

Jestliže vám přiznání podává daňový poradce, musíte Přehled o příjmech a výdajích na OSSZ odevzdat nejpozději do 2. srpna 2021.

Sociální pojištění hraďte nejlépe bezhotovostně bankovním převodem. Platby se dnes připisují rychle, nejpozději v režimu D+1 (v pondělí peníze odešlete, v úterý se připíšou). Případně můžete platit hotově na pokladnách ČSSZ. Nebo použít poštovní poukázku A.

Pokud přehled nebo doplatek neodevzdáte včas, platíte pokutu od původního termínu

Sankce se vám navíc budou počítat od řádného termínu podání Přehledu o příjmech a výdajích. Tedy už od 3. května 2021, jestliže jste daňové přiznání odevzdávali v papírové formě nebo případně od 1. června 2021, pokud jste jej podali elektronicky. (OSVČ bez povinnosti podávat daňové přiznání mají řádný termín, do kdy musí přehled odevzdat, už 8. dubna 2021.)

Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu. Pokuta by se vám v takovém případě počítala od 13. května 2021, pokud jste přiznání podali v papírové formě, případně 11. června 2021, jestliže jste jej podali elektronicky.

Penále je ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Pokuta za nedodání přehledů může činit max. 50 000 Kč u sociálního pojištění i zdravotního pojištění.

Lhůta odevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovnu

Senát už schválil novelu ministerstva zdravotnictví, která mimo jiné prodlužuje lhůtu pro OSVČ na podání přehledů pro zdravotní pojišťovny za rok 2020. Letos (za rok 2020) tak budou moct všechny OSVČ podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu až do 2. srpna 2021. Případný doplatek pojistného je pak třeba uhradit do 8 dnů od podání přehledu.

(Přehled o příjmech pro zdravotní pojišťovnu se standardně odevzdává do 3. května 2021 v papírové podobě a do 3. června 2021, pokud daňové přiznání podáváte elektronicky. V případě, že daňové přiznání nepodáváte, musíte to stihnout do 8. dubna 2021. Stejně tak nedoplatky z přehledu je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od jeho podání, tedy do 13. května 2021 v případě papírového podání a do 11. června 2021, pokud bylo daňové přiznání podáno elektronicky.)

U zdravotních pojišťoven můžete platit buď bezhotovostně bankovním převodem, poštovní poukázkou A, ale často jde použít i platbu kartou přímo na pobočce pojišťovny. Mnoho zdravotních pojišťoven platbu kartou podporuje, informujte se proto, na které pobočce kartou můžete dlužné pojistné uhradit. Při využití bonusů za platbu kartou tak můžete získat při platbě svých povinností další benefity.

Delší je i lhůta pro odevzdání daňového přiznání

Připomínáme, že letos se prodlužovala i lhůta pro podání daňového přiznání. Termín se prodlužoval o jeden měsíc na základě generálního pardonu. Pokud se rozhodnete přiznání odevzdat klasicky v papírové formě, musíte tak učinit nejpozději do 3. května 2021. Jestliže podáváte daňové přiznání elektronicky, máte čas až do 3. června 2021.

Když nemáte daňového poradce

Termíny pro podání daňových formulářů

Finanční úřadČeská správa sociálního zabezpečeníVaše zdravotní pojišťovna
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osobPřehled o příjmech a výdajích OSVČPřehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné
Standardní termín je 1. dubna 2021 a platí, nově je to ale bez jakýchkoli sankcí možné až do 3. června 2021 (elektronicky) nebo 3. května 2021 (papírově)do 30. června 20212. srpna, pokud bylo daňové přiznání podáno elektronicky.

Termíny pro platbu daní a pojistného

Finanční úřadČeská správa sociálního zabezpečeníVaše zdravotní pojišťovna
Standardní termín je 1. dubna 2021 a platí, nově je to ale bez jakýchkoli sankcí možné až do 3. června 2021 (elektronicky) nebo 3. května 2021 (papírově).do 30. června 2021Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu, tzn 10. srpna.

Když máte daňového poradce

Termíny pro podání daňových formulářů

Finanční úřadČeská správa sociálního zabezpečeníVaše zdravotní pojišťovna
1. července 2021Je však nutné na finanční úřad nejpozději 1. dubna 2021 předložit plnou moc ke zpracování daňového přiznání podepsanou daňovým poradcem.2. srpna 2021Je nutné tuto skutečnost ČSSZ i vaší zdravotní pojišťovně nejpozději 3. května 2021 oznámit předložením plné moci podepsané daňovým poradcem.2. srpna 2021Je nutné tuto skutečnost ČSSZ i vaší zdravotní pojišťovně nejpozději 3. května 2021 oznámit předložením plné moci podepsané daňovým poradcem.

Termíny pro platbu

Finanční úřadČeská správa sociálního zabezpečeníVaše zdravotní pojišťovna
čtvrtek 1. července 2021Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu, max. 12. srpna 2021Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu, max. 12. srpna 2021

Bližší informace jsme vám přinesli v článku Lidé mají na daně z příjmů více času, přiznání lze odevzdat až do června.

Tagy: