OSVČ mohou získat příspěvek na testy na covid-19. Jak o něj požádat?

OSVČ mohou získat příspěvek na testy na covid-19. Jak o něj požádat?

Kdy si OSVČ musejí dělat test?

Pro živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí od 6. dubna 2021 povinnost antigenního testování na covid-19 v případě, že se při výkonu své práce setkávají se třetími osobami (s výjimkou osob ve společné domácnosti). Testy nesmí být starší než 7 dní. Provádějí se tedy jednou týdně.

Jaké testy je možné použít?

Pro samotestování můžete využít pouze testy, kterým ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku nebo je povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Jiné testy než ty z tohoto seznamu vám zdravotní pojišťovny neproplatí. Seznam testů by měl být postupně aktualizován a rozšiřován. Testy by měly být dostupné v běžné obchodní síti, na e-shopech či v lékárnách.

Testy můžete nakoupit také v zahraničí. Pro získání příspěvku k nim musíte doložit daňový doklad a přepočítat cenu dle platného kurzu ČNB v den nákupu. I v tomto případě platí, že se musí jednat o testovací sady, na které je udělena výjimka.

Seznam testů s udělenou výjimkou

Společná aplikace všech zdravotních pojišťoven, kde lze žádat o příspěvek na testy

Jaká je výše příspěvku od pojišťovny?

Příspěvek z veřejného zdravotního pojištění je 60 Kč za jeden test, přičemž vám stát proplatí maximálně 4 testy měsíčně, tedy celkem 240 Kč. Pokud se budete testovat častěji než jednou týdně, je to možné, testy navíc si ale hradíte plně ze svého.

Jak a kdy o příspěvek žádat?

Příspěvek je vyplácen z fondů prevence zdravotních pojišťoven. Žádá se o něj zpětně za předchozí měsíc. Na konci každého měsíce testování vyúčtujete zdravotní pojišťovně. O příspěvek za testy provedené v dubnu tedy budete moci požádat od 1. května. Žádost se podává vždy nejpozději poslední den následujícího měsíce.

Žádost o příspěvek a vykazování testů probíhá přes společnou aplikaci všech zdravotních pojišťoven. Do ní se musíte zaregistrovat. Potřebujete k tomu aktivační kód, který zdravotní pojišťovny v březnu začaly posílat do datových schránek. Pokud vám kód nepřišel, můžete si o jeho zaslání do datové schránky požádat prostřednictvím online formuláře.

Pokud datovou schránku nemáte a neplánujete si ji pořídit, měla by vám autorizační kód poskytnout vaše zdravotní pojišťovna. Pokud jste například pojištěni u VZP, váš autorizační kód najdete v aplikaci Moje VZP. U Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR najdete aktivační kód v aplikaci E-komunikace, případně si jej můžete vyzvednout na klientském centru.

Co budete při žádosti o příspěvek potřebovat

K žádosti o příspěvek musíte doložit daňový doklad za zakoupené testy a evidenci provedených testů. Dále v žádosti uvedete:

Jak se vykazují provedené testy

Pokud nakoupíte v jednom měsíci víc testů, než můžete vykázat v rámci jednoho měsíce, vykazujete to tak, že nejdříve nahrajete fakturu za zakoupené testy a následně měsíčně vykážete provedené testy. Jinak řečeno, i když máte fakturu, na základě které vykazujete provedené testy např. další 4 měsíce, nahrajete ji jen jednou. V rámci vykazování testů a poskytování příspěvků na ně bude průběžně kontrolován limit nakoupených testů podle nahraných dokladů, uvedl mluvčí VZP Milan Řepka.

Jak a kdy bude příspěvek proplacen?

Příspěvek vám zdravotní pojišťovna vyplatí na bankovní účet uvedený v žádosti o příspěvek. Lhůta na zpracování je 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Příspěvek není nárokový ze zákona. Z důvodu veřejného zájmu je pro čerpání příspěvku v rámci tohoto programu povolena výjimka z jinak platných obecných podmínek pro čerpání příspěvku z fondu prevence, což znamená, že společnosti podnikající v České republice a OSVČ v tomto případě mohou mít evidován dluh na pojistném z hlediska plateb zdravotního pojištění.

Kdy se nemusíte nechat testovat

Existuje několik výjimek, za kterých se nemusíte nechat testovat. Povinnost neplatí v případě, že jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění koronavirem, uplynula doba vaší izolace, nemáte už příznaky a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Musíte to prokázat lékařskou zprávou.

Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu.

Výjimka se na vás bude vztahovat také v případě, že už jste očkovaní, pokud od druhé dávky (respektive od první, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo 14 dnů. Musíte mít však vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a nesmíte mít příznaky nemoci.

Testovat se také nemusíte v případě, že pracujete na home office a nepotkáváte se se třetími osobami – s výjimkou osob ve společné domácnosti.

Tagy: