OSVČ už mohou žádat ošetřovné za únor - Měšec.cz

OSVČ už mohou žádat ošetřovné za únor - Měšec.cz

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) už mohou žádat ošetřovné za měsíc únor 2021. Příjem žádostí byl zahájen 19. března 2021.

Kdy je možné podat žádost

Po tomto termínu už nebude žádost akceptována, proto si jej dobře ohlídejte.

Žádost můžete podávat prostřednictvím elektronického formuláře.

Výše ošetřovného na jeden den činí 400 korun. OSVČ o něj mohou žádat za každý kalendářní den měsíce února včetně víkendů a svátků s výjimkou jarních prázdnin. Termín jarních prázdnin je pro jednotlivé okresy vyhlášen individuálně.

Za měsíc únor vám tedy vzniká nárok na ošetřovné za 28 dnů ve výši 11 200 korun v případě, že jarní prázdniny nepřipadají v místě, kde žijete, na únor. Pokud zde jarní prázdniny na únor připadají, můžete žádat ošetřovné pouze za 21 dnů, a to ve výši 8 400 korun.

Ošetřovné nelze kombinovat s kompenzačním bonusem

OSVČ nově ošetřovné nemohou kombinovat s kompenzačním bonusem. O kompenzace můžete jako OSVČ žádat za období února a března 2021. Získat můžete až 1000 korun za den. Za únor tedy až 28 000 korun. Má to ale jednu zásadní podmínku, a to tu, že se vaše současné příjmy oproti stavu před vypuknutím pandemie snížily minimálně o polovinu.

O kompenzační bonus si můžete požádat i v případě, že jste vy či vaši zaměstnanci museli pečovat o dítě, což vás omezilo ve výkonu podnikání. Jestliže splňujete podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu a pečujete o dítě do 10 let, finančně se vám vyplatí zažádat si spíše o kompenzace než o ošetřovné (o obojí žádat nemůžete). Bližší informace si můžete přečíst v článku Podnikatelé už mohou žádat o nové kompenzace. Dostanou až 1000 Kč denně.

A pokud OSVČ na nový kompenzační bonus nedosáhne, může požádat právě o dotaci z programu MPO Ošetřovné pro OSVČ, říká Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO.

Kdo může o ošetřovné žádat

Ošetřovné je speciální dotace pro podnikatele z řad OSVČ, kterou vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu. Na ošetřovné máte nárok, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná podnikající na hlavní činnost a kvůli uzavření škol a sociálních zařízení musíte pečovat o dítě nebo o handicapovanou osobu.

OSVČ už mohou žádat ošetřovné za únor - Měšec.cz

Základní podmínky pro čerpání

Jestliže pečujete o dítě předškolního věku nebo navštěvující 1. či 2. třídu, můžete žádat o ošetřovně za měsíc únor 2021 pouze v případě, že vaše dítě nemohlo navštěvovat školu, školku či předškolní zařízení jiného typu kvůli karanténě v rodině nebo daném zařízení. (Předškolní zařízení a 1. i 2. třídy byly na základě vládních nařízení uzavřeny až v měsíci březnu.)

O dotaci nemůžete žádat, pokud dítě či ošetřovanou osobu (závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I) dobrovolně necháte v domácí péči.

Jak vyplnit žádost

Do žádosti nejdříve vyplníte svoje osobní údaje:

Dále do žádosti uvedete jméno a příjmení vašeho dítěte, datum jeho narození a ročník, který navštěvuje. Musíte uvést také adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení, které dítě navštěvuje.

V případě plošného uzavření škol či zařízení na základě nařízení vlády nedokládáte žádné potvrzení, stačí jen čestné prohlášení obsažené ve formuláři. Ministerstvo průmyslu vás ale v případě potřeby může vyzvat k doplnění, pokud jste třeba o ošetřovné nežádali už v předchozích měsících. Může po vás chtít doložit například potvrzení od České správy sociálního zařízení (ČSSZ), že jste OSVČ na hlavní činnost.

Pokud vyplňujete žádost poprvé, formulář vás také vyzve, abyste doložili existenci vašeho dítěte, například přiložením kopie vysvědčení nebo jiného dokladu.

Pokud školu, školku či jiné zařízení uzavře sám provozovatel nebo hygiena, musíte k žádosti přiložit potvrzení o uzavření s uvedením začátku a ukončení uzavření (například snímek obrazovky s e-mailem od hygienické stanice, popřípadě zřizovatele). V případě, že pečujete o nezaopatřené dítě do 26 let nebo staršího člena rodiny závislého na péči jiné osoby, musíte k žádosti doložit potvrzení OSSZ, že jste OSVČ na hlavní činnost. Dále také rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči, pokud jste ho už nedoložili k předchozím výzvám.

Při podávání žádostí OSVČ v minulých dotačních výzvách nejčastěji chybovaly v tom, že nedoložily výkon samostatné výdělečné činnosti hlavní či neposlaly doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb.

Jak podat žádost

O ošetřovné můžete požádat pouze prostřednictvím předepsaného formuláře na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost vyplňte a podepište.

Podepsaný originál žádosti můžete poslat třemi způsoby:

Pozor na nedoplatky vůči vybraným úřadům

Před dokončením žádosti budete muset čestně prohlásit, že nemáte žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, celní správě, ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Pokud nedoplatky máte, na ošetřovné nemáte nárok. Můžete o něj žádat jen za dny, kdy nic nedlužíte.

Dále nesmíte nic dlužit případným poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, také nesmíte být v konkurzu nebo likvidaci.

Kdo na ošetřovné nemá nárok

Na ošetřovné pro OSVČ nemáte nárok v případě, že:

Rodiče dětí, kteří nejsou OSVČ a pečují o své děti doma, mohou od 1. března o ošetřovné žádat také.

Tagy: