Studenti zrenovovali hrobku ředitele gymnázia. Na jeho počest pořádali slavnost

Studenti zrenovovali hrobku ředitele gymnázia. Na jeho počest pořádali slavnost

Studenti zrenovovali hrobku ředitele gymnázia. Na jeho počest pořádali slavnost

Renovace hrobu Dr. Kocha je studentským projektem Gymnázia Česká v Českých Budějovicích, jenž finančně podpořil Jihočeský kraj, a osobní záštitu nad ním převzal hejtman Dr. Martin Kuba. Podnětem pro jeho zahájení se stala badatelská historická činnost p. ředitele Antonína Sekyrky, který vypátral místo posledního odpočinku M. Kocha a jeho příbuzného Johanna Lampla, a to díky usilovné práci a ochotné pomoci ředitele okresního archivu Dr. Daniela Kováře. Ve spolupráci s dalšími pedagogy motivoval pan ředitel Sekyrka pro tento projekt některé studenty gymnázia, kteří se o Matthiasi Kochovi snažili zjistit co nejvíce informací.

Jedním z počátečních kroků byla i nutná „adopce“ hrobky ze strany školy, aby bylo možné na obnově hrobky pracovat. V průběhu podzimních měsíců se na renovaci hrobky podílelo několik skupin starších i mladších studentů. Aktivně se zapojili především septimáni a terciáni, a to v odpoledních hodinách a ve svém volnu. Především bylo nutné zbavit hřbitovní záhon starých náletových keřů a plevelů, navést novou zem, osázet záhon trvalkami a okrasnými dřevinami a zajistit vlhké prostředí pro rostliny prostřednictvím dekorativní kůry. Dále byly odstraněny vrstvy mechu z celé plochy hrobky a jejího okolí a došlo též k restaurování místy skrz na skrz prorezlé mříže a k jejímu opakovanému natření. Dále byly obnoveny dvě náhrobní desky, a to v češtině i němčině, neboť pan ředitel Koch ovládal oba jazyky. Kromě fyzických aktivit se studenti věnovali také přípravě prezentace stěžejních bodů projektu za účelem seznámit s ním širší veřejnost.

O rozměru a významu tohoto projektu pohovořil u hrobu Matthiase Kocha hned v úvodu pietního aktu jihočeský hejtman MUDr. Martin Kuba a náměstek primátora Ivo Moravec. Opětovného vysvěcení hrobky se ujal otec Jan Madar, kněz řádu Petrínů, který nebyl vybrán pro svěcení náhodou, tento řád byl totiž v minulosti, ale je i v současnosti svým posláním zaměřen na vzdělávací činnost. Následně zástupci kraje, města a gymnázia položili věnce na zrenovovaný hrob Matthiase Kocha. Jelikož se Matthias Koch narodil v době Rakouské monarchie, tak byla levá část jednoho z věnců symbolicky opatřena žlutočernou stuhou, a poněvadž zemřel již jako občan Československa, tak jeho pravou část zdobila trikolora v národních barvách. Nápisy na stuhách v češtině a němčině vyjadřovaly vděk za to, že i po téměř 120 letech od nadčasového stavebního řešení gymnázia slouží školní budova v České ulici stále svému skvěle původnímu účelu: vzdělávání a výchově dětí a mládeže.

Poté následovalo vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením Mgr. Ester Pitrunové. Ten zazpíval tzv. Kaiserhymne. První sloku v němčině, druhou v češtině. Nakonec přistupovali k hrobu jednotliví studenti a každý z nich položil „našemu prvnímu řediteli“ mlčky a s vděčností svou růži na náhrobní kámen.

Studenti zrenovovali hrobku ředitele gymnázia. Na jeho počest pořádali slavnost

Dále pokračoval slavnostní program na půdě Gymnázia Česká, kde byli hosté seznámeni s přípravou a realizací celého projektu. Programu se zúčastnili hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, honorární konzul Rakouské republiky Mag. Oliver Christoph Jerney, poslanec Parlamentu ČR Dr. Jan Zahradník, ,

hosté z Rakouska a Německa, náměstek primátora Ivo Moravec, ředitel Böhmerwaldmusea ve Vídni Dr. Gernot Peter, paní Alena Popperová, která je pamětnicí a obětí nacistických perzekucí v protektorátních Českých Budějovicích, pedagogové, studenti a přátelé školy.

Následně byly v přízemí školy odhaleny dvě mramorové pamětní desky. Jedna byla věnována odkazu J. A. Komenského, druhá Dr. Matthiasu Kochovi. Původní desky byly totiž zničeny v roce 1923 a vracejí se na své místo po 98 letech. Autorkou pamětních desek je absolventka Střední umělecké průmyslové školy v Českém Krumlově Adéla Müllerová.

Navzdory nelehké minulosti je nutné si uvědomit, že žijeme v mimořádné době, protože dnešní generace studentů již neřeší nesváry mezi národnostmi z doby války a nekonečného období komunismu. Naopak svým zápalem a odhodláním dokážou tyto staré rány léčit. A právě proto mohou takovéto studentské projekty otevřeně ukázat na společnou minulost, v níž řada jedinců, ať již mezi Čechy, nebo Němci a Rakušany nehleděla na to, jaké je kdo národnosti a jakým hovoří jazykem, nýbrž na to, co může učinit pro kultivaci ducha. A tak kéž renovace hrobky této osobnosti a „Budweisera“ Dr. Matthiase Kocha je tedy i renovací a prohloubením vzájemných vztahů mezi námi a našimi sousedy bez ohledu na jazyk či národnost a učí nás pokoře a úctě k odkazu našich předků. Kdo toto pochopí, může se stát studnicí lidskosti, jejíž pramen skutečně nikdy nevysychá!

Antonín Sekyrka, ředitel Gymnázia Česká, a jeho kolegové

Tagy: