Studenti zrenovovali hrobku ředitele gymnázia. Na jeho počest pořádali slavnost

Studenti zrenovovali hrobku ředitele gymnázia. Na jeho počest pořádali slavnost

Renovace hrobu Dr. Kocha je studentským projektem Gymnázia Česká v Českých Budějovicích, jenž finančně podpořil Jihočeský kraj, a osobní záštitu nad ním převzal hejtman Dr. Martin Kuba. Podnětem pro jeho zahájení se stala badatelská historická činnost p. ředitele Antonína Sekyrky, který vypátral místo posledního odpočinku M. Kocha a jeho příbuzného Johanna Lampla, a to díky usilovné práci a ochotné pomoci ředitele okresního archivu Dr. Daniela Kováře. Ve spolupráci s dalšími pedagogy motivoval pan ředitel Sekyrka pro tento projekt některé studenty gymnázia, kteří se o Matthiasi Kochovi snažili zjistit co nejvíce informací.

Jedním z počátečních kroků byla i nutná „adopce“ hrobky ze strany školy, aby bylo možné na obnově hrobky pracovat. V průběhu podzimních měsíců se na renovaci hrobky podílelo několik skupin starších i mladších studentů. Aktivně se zapojili především septimáni a terciáni, a to v odpoledních hodinách a ve svém volnu. Především bylo nutné zbavit hřbitovní záhon starých náletových keřů a plevelů, navést novou zem, osázet záhon trvalkami a okrasnými dřevinami a zajistit vlhké prostředí pro rostliny prostřednictvím dekorativní kůry. Dále byly odstraněny vrstvy mechu z celé plochy hrobky a jejího okolí a došlo též k restaurování místy skrz na skrz prorezlé mříže a k jejímu opakovanému natření. Dále byly obnoveny dvě náhrobní desky, a to v češtině i němčině, neboť pan ředitel Koch ovládal oba jazyky. Kromě fyzických aktivit se studenti věnovali také přípravě prezentace stěžejních bodů projektu za účelem seznámit s ním širší veřejnost.

O rozměru a významu tohoto projektu pohovořil u hrobu Matthiase Kocha hned v úvodu pietního aktu jihočeský hejtman MUDr. Martin Kuba a náměstek primátora Ivo Moravec. Opětovného vysvěcení hrobky se ujal otec Jan Madar, kněz řádu Petrínů, který nebyl vybrán pro svěcení náhodou, tento řád byl totiž v minulosti, ale je i v současnosti svým posláním zaměřen na vzdělávací činnost. Následně zástupci kraje, města a gymnázia položili věnce na zrenovovaný hrob Matthiase Kocha. Jelikož se Matthias Koch narodil v době Rakouské monarchie, tak byla levá část jednoho z věnců symbolicky opatřena žlutočernou stuhou, a poněvadž zemřel již jako občan Československa, tak jeho pravou část zdobila trikolora v národních barvách. Nápisy na stuhách v češtině a němčině vyjadřovaly vděk za to, že i po téměř 120 letech od nadčasového stavebního řešení gymnázia slouží školní budova v České ulici stále svému skvěle původnímu účelu: vzdělávání a výchově dětí a mládeže.

Poté následovalo vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením Mgr. Ester Pitrunové. Ten zazpíval tzv. Kaiserhymne. První sloku v němčině, druhou v češtině. Nakonec přistupovali k hrobu jednotliví studenti a každý z nich položil „našemu prvnímu řediteli“ mlčky a s vděčností svou růži na náhrobní kámen.

Studenti zrenovovali hrobku ředitele gymnázia. Na jeho počest pořádali slavnost

Dále pokračoval slavnostní program na půdě Gymnázia Česká, kde byli hosté seznámeni s přípravou a realizací celého projektu. Programu se zúčastnili hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, honorární konzul Rakouské republiky Mag. Oliver Christoph Jerney, poslanec Parlamentu ČR Dr. Jan Zahradník, ,

hosté z Rakouska a Německa, náměstek primátora Ivo Moravec, ředitel Böhmerwaldmusea ve Vídni Dr. Gernot Peter, paní Alena Popperová, která je pamětnicí a obětí nacistických perzekucí v protektorátních Českých Budějovicích, pedagogové, studenti a přátelé školy.

Následně byly v přízemí školy odhaleny dvě mramorové pamětní desky. Jedna byla věnována odkazu J. A. Komenského, druhá Dr. Matthiasu Kochovi. Původní desky byly totiž zničeny v roce 1923 a vracejí se na své místo po 98 letech. Autorkou pamětních desek je absolventka Střední umělecké průmyslové školy v Českém Krumlově Adéla Müllerová.

Navzdory nelehké minulosti je nutné si uvědomit, že žijeme v mimořádné době, protože dnešní generace studentů již neřeší nesváry mezi národnostmi z doby války a nekonečného období komunismu. Naopak svým zápalem a odhodláním dokážou tyto staré rány léčit. A právě proto mohou takovéto studentské projekty otevřeně ukázat na společnou minulost, v níž řada jedinců, ať již mezi Čechy, nebo Němci a Rakušany nehleděla na to, jaké je kdo národnosti a jakým hovoří jazykem, nýbrž na to, co může učinit pro kultivaci ducha. A tak kéž renovace hrobky této osobnosti a „Budweisera“ Dr. Matthiase Kocha je tedy i renovací a prohloubením vzájemných vztahů mezi námi a našimi sousedy bez ohledu na jazyk či národnost a učí nás pokoře a úctě k odkazu našich předků. Kdo toto pochopí, může se stát studnicí lidskosti, jejíž pramen skutečně nikdy nevysychá!

Antonín Sekyrka, ředitel Gymnázia Česká, a jeho kolegové

Tagy: