Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Abychom vám usnadnili procházení našich webových stránek, můžeme shromažďovat a používat vaše relevantní informace, když používáte naše služby. Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů bychom vám rádi vysvětlili, jak shromažďujeme, používáme, uchováváme a zveřejňujeme vaše informace a jak vám poskytujeme přístup, aktualizaci, kontrolu a ochranu těchto informací.

Používáním našich služeb souhlasíte s naším shromažďováním, používáním, uchováváním a zveřejňováním vašich informací, jakož i s kontrolami a ochranou, které vám poskytujeme, v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny služby na této platformě. Služby zahrnují poskytování procházení stránek, služby přihlašování na webové stránky a technické služby poskytované vám prostřednictvím této platformy.

1.2 Je třeba poznamenat, že pokud jako uživatel této platformy znovu využíváte technické služby této platformy k poskytování služeb pro své uživatele, protože vaše obchodní údaje patří vám, měli byste se svými uživateli samostatně dohodnout zásady ochrany osobních údajů . .

1.3 „Informace“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů odkazují konkrétně na informace shromážděné v článku 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na vaše údaje uložené v systému platformy.

Vaše uživatelské údaje nebudeme sdílet s jinými organizacemi a jednotlivci, s následujícími výjimkami:

Sdílení s výslovným souhlasem: Po získání vašeho výslovného souhlasu budeme vaše uživatelské údaje sdílet s dalšími stranami;

Sdílení za zákonných podmínek: Vaše uživatelské údaje můžeme sdílet externě v souladu se zákony a předpisy, potřebami řešení soudních sporů a rozhodčích řízení nebo jak to vyžadují správní a soudní orgány v souladu se zákonem;

Za účelem usnadnění vyřizování služeb nebo pomoci při řešení sporů může v některých případech pouze sdílení vašich uživatelských informací usnadnit nebo vyřešit spory nebo spory mezi vámi a ostatními.