Pobíráte důchod a bydlíte v jiné zemi v EU? Plnou zdravotní péči můžete čerpat tam i v ČR

Pobíráte důchod a bydlíte v jiné zemi v EU? Plnou zdravotní péči můžete čerpat tam i v ČR

Sdílet

přidejte názor Gabriela Hájková28. 6. 2021

Příjemci důchodu z České republiky zůstávají z hlediska zdravotního pojištění českými pojištěnci i přes to, že trvale žijí v jiné zemi EU. To znamená, že mají nárok na plnou zdravotní péči ve státě, kde žijí a zároveň i v ČR. V Česku za ně bude platit pojistné stát a zůstane jim také český průkaz zdravotního pojištění.

Pobíráte důchod a bydlíte v jiné zemi v EU? Plnou zdravotní péči můžete čerpat tam i v ČR

Abyste v této situaci zůstali českým pojištěncem pak musí platit, že nepobíráte penzi také v zemi bydliště nebo že tam nejste výdělečně činní.

Důchodci (a jejich nezaopatření rodinní příslušníci) pojištění v ČR a bydlící na území jiného státu EU mají podle evropských nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009 nárok na plný rozsah zdravotní péče nejen ve státě svého faktického bydliště, ale i v ČR, upřesnil mluvčí Veřejné zdravotní pojišťovny (VZP) Vlastimil Sršeň a dodal, že tak máte tak možnost se rozhodnout, jestli se případně chcete léčit v zemi, kde bydlíte, nebo v ČR. Pokud by vám to vyhovovalo, můžete si i třeba „nechat“ svého ošetřujícího lékaře, k němuž jste v ČR docházeli.

O tom, jak uplatnit svůj nárok u lékaře v zemi bydliště, vás musí informovat instituce, která v dané zemi platí náklady na zdravotní péči (tedy zdravotní pojišťovna, která vás tam výpomocně zaregistruje).

Správný postup je předem požádat svoji českou zdravotní pojišťovnu o vystavení formuláře S1 a uvést, odkdy hodláte začít bydlet na území jiného členského státu. Potvrzený formulář S1 předložíte na území státu svého nového bydliště příslušné instituci a ta vás zaregistruje jako důchodce z jiného členského státu EU, vysvětlil Sršeň a dodal, že pokud se už zdržujete v zemi nového bydliště, můžete místo získání formuláře S1 požádat tamní zdravotní pojišťovnu, aby pro vás vyžádala elektronický formulář S072. Ten vám také zajistí možnost čerpat plnou péči ve státě bydliště. Zdravotní pojišťovna pak od vás samozřejmě může vyžadovat doklady o bydlišti apod.

Na základě registrace a vydání příslušného dokladu vám bude dané země EU poskytovat veškerou zdravotní péči za stejných podmínek jako místním důchodcům. Náklady na zdravotní péči v zemi bydliště za vás zaplatí zdravotní pojišťovna, která vás registrovala, a následně jí tyto náklady uhradí v rámci přeúčtování vaše česká zdravotní pojišťovna, dodal mluví VZP s tím, že při pobytu v ČR budete mít po předložení svého českého průkazu pojištěnce i zde vždy nárok na plný rozsah zdravotní péče.

Tagy: