Koncesionářské poplatky: kolik činí a kdo je musí platit?

Koncesionářské poplatky: kolik činí a kdo je musí platit?

Koncesionářské poplatky jsou poplatky, které v celé řadě zemí slouží k financování veřejnoprávních médií. Stejně tak je tomu i v České republice, kde máme pouze dvě média tohoto typu – Českou televizi a Český rozhlas. Zbytek médií podléhá soukromému vlastnictví.

Jak už jejich označení napovídá, veřejnoprávní média jsou financována z veřejných zdrojů, a to z toho důvodu, že podle Zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů (zákon č. 348/2005 Sb.) nesmějí být obchodně ani politicky závislá.

To tedy vylučuje možnost financovat tato média ze státního rozpočtu. Znamenalo by to totiž, že by byla závislá na rozhodnutí politiků sestavujících státní rozpočet.

Kdo koncesionářské poplatky platí?

Televizní a rozhlasové vysílání České televize a Českého rozhlasu platí všichni poplatníci (domácnosti), kteří mají doma rádio a televizní přijímač, přičemž každá domácnost platí pouze jeden poplatek, a to bez ohledu na počet přijímačů. Na tom, jestli televizi či rádio ve skutečnosti nevyužívají, přitom vůbec nezáleží. Z toho tedy vyplývá, že aby se z vás stal poplatník koncesionářských poplatků, stačí, když bude televizi nebo rádio pouze vlastnit. Oba předměty musí být samozřejmě technicky způsobilé.

Za placení koncesionářských poplatků navíc odpovídáte i v případě, že máte některý z přijímačů vypůjčený déle než jeden měsíc. Pak poplatek hradíte vy, nikoli skutečný majitel zapůjčené věci. Podobně je to i v případě, kdy žijete v pronajatém bytě. Povinnost platit televizní a rozhlasové vysílání nespočívá na majiteli objektu, jak by se mohlo zdát, ale na vás jako na nájemníkovi. V případě, že je rozhlasové či televizní zařízení součástí dopravního prostředku, odpovídá za platbu poplatků jeho provozovatel.

Koncesionářské poplatky platí domácnost pravidelně každý měsíc s tím, že se k tomuto úkonu musí nejprve sama přihlásit. Učinit tak musí nejpozději do 15 dnů od nabytí přijímače, anebo od nastěhování do nového bydliště.

Jaká je výše koncesionářských poplatků?

Výši koncesionářských poplatků stanovuje zákon. Konkrétně poplatky za televizi a rozhlas vypadají v roce 2022 takto:

Přihlášení ke koncesionářským poplatkům

K platbě koncesionářských poplatků se lze přihlásit dvojím způsobem. Můžete tak učinit na jednotlivých pobočkách České pošty, přičemž na některých pracovištích lze provést i odhlášení. Platbu lze v tomto případě uskutečnit i prostřednictvím SIPO.

Pokud se vám přihlášení nechce řešit osobně, anebo se prostě jen chcete vyhnout čekání na poště, můžete využít možnost přihlášení online a poplatky hradit bankovním převodem přímo veřejnoprávním médiím. Abyste tak mohli učinit, musíte se ale nejprve zaregistrovat na portálu České televize a Českého rozhlasu. Tam vyplníte identifikační a platební údaje. Pokud podnikáte, bude třeba oznámit také to, kolik televizních a rozhlasových přijímačů vlastníte.

Kdy se koncesionářské poplatky platit nemusí?

Ačkoli se domácnost teoreticky stává plátcem v momentě, kdy se stane i odběratelem elektrické energie, povinnosti odvádět poplatky se může v některých případech vyhnout. A to zcela legálně.

Jedná se například o situaci, kdy domácnost nevlastní rádio ani televizi. Tuto skutečnost stačí potvrdit tím, že České televizi a Českému rozhlasu pošlete čestné prohlášení, že nevlastníte televizi, rádio ani televizní kartu do počítače. Sledovat televizi a poslouchat rádio pak můžete online, a to jak na počítači, tak i mobilním telefonu. Ani jeden z těchto případů totiž poplatku nepodléhá.

Specifickým příkladem je pak situace, kdy máte kromě bytu či domu také chalupu. V takovém případě platíte pouze jeden koncesionářský poplatek. Opět byste o tom ale měli veřejnoprávní média informovat.

Poplatek za televizi a rozhlas nemusejí platit ani domácnosti s nízkými příjmy. Konkrétně jsou od něj oproštěni ti, jejichž příjmy jsou nižší než 2,15násobek životního minima. Nedostatečný příjem však musí domácnosti pravidelně dokazovat, a to jednou za půl roku. V opačném případě se stávají řádnými poplatníky.

Další příklady:

Co se týče mobilních telefonů, poplatkům za televizní a rozhlasové vysílání nepodléhají, a to ani v případě, že obsahují MF rádia či DVB-T tuner.

Jak je to v případě podnikatelů?

Povinnost platit koncesionářské poplatky se samozřejmě nevyhne ani osobám samostatně výdělečně činným. Účel, pro který televizní či rozhlasový přijímač využívají, přitom nehraje žádnou roli. Rozhoduje pouze jeho vlastnictví. Důležitý je fakt, že podnikající fyzické osoby platí koncesionářský poplatek současně i za domácnost.

Stejně jako běžné domácnosti i podnikatel je povinný se k platbě koncesionářských poplatků nejprve sám přihlásit, a to ve lhůtě 15 dnů. To stejné pak platí i v případě odhlášení podnikatele z evidence. Co se týče splatnosti poplatků, podnikatelé je hradí přímo na účet České televize a Českého rozhlasu jednou za čtvrt roku, konkrétně vždy do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října.

Koncesionářské poplatky pak nemusí platit:

Sankce za neplacení koncesionářských poplatků

Pokud poplatky za televizní a rozhlasové vysílání odmítnete platit i přes to, že pro vás tato povinnost jasně vyplývá ze zákona, hrozí vám pokuta 10 000 korun ze strany České televize, 5000 korun po vás pak může požadovat Český rozhlas, přičemž sankce vám může být udělena i opakovaně. V případě, že dlužnou částku nesplatíte včas, mohou se veřejnoprávní média zaplacení domáhat u soudu, a to včetně úroků z prodlení.

Od roku 2017 televize i rozhlas domácnosti, které ještě nejsou poplatníky, dokonce sama oslovuje, a to formou dopisu. Je tedy možné, že vás na povinnost platit koncesionářské poplatky sami upozorní.

Co jsou to koncesionářské poplatky?Koncesionářské poplatky jsou poplatky, které slouží k financování veřejnoprávních médií. Ta máme v České republice pouze dvě, a to Českou televizi a Český rozhlas. Z veřejných zdrojů jsou tato média financována proto, aby se předešlo jejich politické či obchodní závislosti. Kolik činí koncesionářské poplatky v roce 2022?Za televizní vysílání České televizi letos zaplatíte 135 Kč měsíčně. Měsíční rozhlasové vysílání Českého rozhlasu pak vychází na 45 Kč.Kdo musí platit koncesionářské poplatky? Až na výjimky všechny domácnosti, které vlastní televizní a rozhlasový přijímač, který je technicky způsobilý k provozu. Od poplatků jsou osvobozeny například domácnosti s nízkými příjmy a nevidomí či neslyšící lidé. Co když poplatky za televizní a rozhlasové vysílání nezaplatím? V takovém případě vám hrozí pokuta. Konkrétně od vás Česká televize může vymáhat 10 000 Kč a Český rozhlas 5000 Kč, a to včetně úroků z prodlení.
Tagy: