Stavebnictví3000.cz – věrohodný pohled na stavění a materiály Na co se zaměřit při montáži oken

Stavebnictví3000.cz – věrohodný pohled na stavění a materiály Na co se zaměřit při montáži oken

2. 10. 2021

Zvolit dostatečně výkonný okenní profil je jedna věc, ale i to nejlepší okno prokáže jen polovinu služby, pokudpodceníte jeho instalaci. Profesionálně provedená montáž je totiž stejně důležitá jako kvalita samotného okna.

Ať už pořizujete nové otvorové výplně do novostavby, nebo vyměňujete okna ve starším domě, vždy platí, že otvory pro ně je třeba správně připravit podle pokynů výrobce. V případě rekonstrukce je samozřejmě potřeba stará okna nejprve vybourat. Tuto práci se vyplatí přenechat odborníkům. Většina spolehlivých výrobců oken již nabízí kompletní servis včetně instalace, bouracích prací, likvidace odpadu a zednického začištění ostění. „Při demontáži starých oken je potřeba počínat si opatrně, aby nedošlo k vybourání příliš velké části ostění, které by bylo nutné následně dozdít, což může výměnu nejen zkomplikovat, ale i prodražit,” radí Pavel Kašpar, manažer montáží značky VEKRA, největšího českého výrobce oken.

Nová membránová úprava zlepšuje odolnost dřevěných oken i vchodových dveří

Přemýšlíte o vhodném materiálu pro okenní rámy a vchodové dveře vašeho domu a obáváte se, že když se rozhodnete pro dřevo, produkt se bude hůře udržovat a bude mít kratší…

Po odstranění původních výplní je nutné stavební otvory správně připravit podle pokynů výrobce. Nová okna a dveře je vždy potřeba instalovat do upravených, začištěných otvorů, a to jak u rekonstrukcí, tak u novostaveb. Celý otvor musí mít hladký a soudržný povrch bez nečistot, aby bylo možné okno správně usadit a následně ošetřit připojovací spáru mezi ostěním a rámem okna. „Nejsnáze se okna usazují do stěn z monolitického betonu, který je po odstranění bednění hladký. Vytváří ideální podklad, do kterého se rámy snadno kotví, a zapravení okna stačí provést bez dalších stavebních úprav,” uvádí Pavel Kašpar z VEKRY. U cihel a betonových tvárnic, jejichž povrch není kvůli koncovým zámkům rovný, je ideální využít verzi koncové cihly, případně zámky vyhladit do jedné roviny vrstvou šedého stavebního tmelu. Než dojde k samotnému osazení oken, je třeba s odborníkem zkonzultovat hloubku usazení oken ve špaletě v závislosti na tom, zda se bude dům ještě zateplovat, či nikoli. Rovněž by na stavbě měl být vyznačen váhorys pro správné osazení prvků, které mají návaznost na podlahu.

Podkladový profil pomůže minimalizovatriziko prochládání podlahy kolemvelkoformátových prvků.

Výměna oken ve starším domě

V rámci rekonstrukce původního domu probíhá osazení nových oken postupně, nehrozí tedy, že by stavba zůstala přes noc otevřená. Je ovšem třeba na ni dům správně připravit. „Zajistěte pro montážníky volnou přístupovou cestu od silnice až k domu a udělejte místo pro případnou těžkou techniku, pokud bude potřeba ji použít. U bytových domů by se mohlo stát, že technici se ve vnitřní chodbě jednoduše nevytočí a montáž bude nutné provést zvenčí za pomoci jeřábu nebo lešení. A to je potřeba někam postavit,” poznamenává Pavel Kašpar. Také vykliďte minimálně jeden metr prostoru před oknem, zajistěte k němu hladký průchod a na přístupové cesty položte karton, noviny nebo igelit. Všechen nábytek a další zařizovací předměty rovněž zakryjte, abyste je ochránili před nečistotami.

Uvedené informace by vám seriózní dodavatel oken měl sdělit nejpozději při uzavírání smlouvy o dílo. „Pokud jste se rozhodli pro moderní velkoformátové prvky, pro které bude třeba zvětšit otvor a vyměnit nadokenní překlad, nechte tuto práci na odborné stavební firmě, abyste si laickou úpravou nenarušili statiku domu. Zvětšení otvoru pouze na výšku zvládnou po předchozí dohodě provést přímo naši montážníci, coby dodavatele oken,” doplňuje manažer z VEKRY. Ti se zároveň postarají i o hrubý úklid suti.

Při montáži je důležité nejen správné osazení, ale také vypodložení profilu, fixace okna dostavebního otvoru a zejména pak ošetření připojovací spáry.

Při osazení je důležitý správný postup

Nevhodně provedená montáž dokáže degradovat i sebelepší okno, proto by ji vždy měl provádět odborník. „Důležité je správné osazení, vypodložení, fixace okna do stavebního otvoru a zejména pak ošetření připojovací spáry. Její skladba musí zaručit trvalou tepelnou a zvukovou izolaci a zabraňovat průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry, aby nevznikly teplené mosty a na vnitřní omítce ostění nekondenzovala vlhkost,” upozorňuje Pavel Kašpar. Prostor připojovací spáry je standardně vyplňován montážní polyuretanovou pěnou, která má velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Důležitou roli navíc hraje i správná technologie jejího zpracování, kterou je nutné dodržet.

Velmi rozšířeným prohřeškem, s nímž se lze na stavbách setkat, je ponechání dlouhodobě odhalené montážní pěny, která je tak vystavena působení povětrnostních vlivů. Tím dochází k její degradaci a ztrátě jejích izolačních vlastností, proto je potřeba pěnu co nejrychleji zakrýt, a to jak z exteriéru, tak z interiéru. „Z vnitřní strany se lepí na okenní rám parotěsná fólie zabraňující průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry, a tedy i do montážní pěny. Na stranu exteriéru se lepí fólie, která je paropropustná, ale zároveň vodotěsná. Propouští případnou zabudovanou vlhkost směrem ven z prostoru připojovací spáry a současně brání vniku srážkové vody do prostoru připojovací spáry,” říká Pavel Kašpar. Jejím správným provedením tak podpoříte velmi dobré tepelněizolační vlastnosti celého okna.

Předsazená montáž pro zateplenou fasádu

U novostaveb se v některých případech využívá speciální, takzvaně předsazená montáž oken, kdy se prvek kotví na speciální hranoly rámující montážní otvor, a je tak osazen před nosné zdivo. Tyto hranoly jsou následně zakryty v jedné rovině s vnějším tepelněizolačním pláštěm. Nesmíme však zapomenout na vnitřní a vnější uzávěr připojovací spáry, a to parotěsnou a paropropustnou fólii. To vše umožňuje vytvořit dokonale parotěsný a difuzní uzávěr v prostoru připojovací spáry a díky speciální konstrukci pomocného rámu také výrazně lepší tepelnětechnické vlastnosti celku – okno je osazeno v rovině tepelné izolace.

Stavební otvor v novostavbě připravený pro instalaci okna.

Podkladový profil vyřeší prochládání podlahy

Na vhodný postup montáže je třeba myslet i v případě vchodových, posuvných či balkonových dveří a v poslední době tolik moderních HS portálů. V prahové části, která není dostatečně tepelně odizolovaná, může docházet k prochlazování konstrukce a tvorbě tepelných mostů, které způsobí únik tepla i pocitově nepříjemné prochládání podlahy. „K zajištění řádné tepelné izolace u prahové části otvorových výplní je vhodné nechat je osadit izolačním podkladovým profilem, který se montuje pod spodní část rámu už ve výrobě. Používá se prakticky pro všechny otvorové výplně, jež mají spodní část rámu v úrovni podlahy, tedy pro vchodové dveře, balkonové dveře i posuvné a skládací systémy,” vysvětluje Pavel Kašpar z VEKRY. Aplikuje se rovněž i pod velkoformátová okna, která sahají až k podlaze.

Bytový dům na Sylvánu sklidil úspěch u obyvatel i odborné veřejnosti

Stavba, za níž stojí plzeňský ateliér PRO-STORY v čele s architektem Jiřím Zábranem, se nachází v plzeňskéčtvrti Vinice, kde se setkává původní panelové sídliště z konce 80. let…

Chtějte vědět, kdo bude vaše okna montovat

Vedle správného postupu při instalaci oken je třeba pohlídat si také to, kdo bude montáž provádět. „V Česku je bohužel stále běžnou praxí, že prodávající okna nakoupí u výrobce a pak je prodá zákazníkovi. Tyto společnosti navíc okna často ani nemontují. V případě reklamace tak prodejce velmi často svádí poruchu okna na montážní firmu a ta naopak na vadu ve výrobě,” varuje Pavel Kašpar. Spolehlivý dodavatel je otevřený, protože nemá co skrývat. Své výrobky zná a ví, jak s nimi zacházet. „Naše společnost zaměstnává vlastní montážníky, které pravidelně proškolujeme, a také provádíme namátkové kontroly realizovaných zakázek. Na celý proces dodávky oken na klíč jsme navíc jako první v Česku získali certifikaci TÜV NORD,”dodává manažer z VEKRY na závěr.

Profesionálně provedená montáž je zkrátka nedílnou součástí výsledné kvality osazeného okna a rozhodně není namístě tento proces podceňovat.

— kontakty —

Window Holding a. s.

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

WWW: https://vekra.cz/

Autor: tisková zprávaFoto: archiv VEKRAWindow HoldingOtvory pro okna a dveřeOknaOpravy a rekonstrukce

Přečtěte si také

Tagy: