Toulovcovy Maštale na Vysočině - Horydoly.cz - Outdoor Generation

Toulovcovy Maštale na Vysočině - Horydoly.cz - Outdoor Generation

Do Zderazi se nejlépe dopravíme autem ze silnice I/37 z Chrudimi přes Chrast a Skuteč po silnici 358. Vozidlo zaparkujeme na parkovišti vedle místní hasičárny.

Obydlí vykutané do skály

Nepospíchejme do přírody, pojďme se podívat po vsi. Její raritou jsou pískovcové sklepy, které byly původně pro přistěhovalce po zrušení nevolnictví relativně snadno vybudovaným obydlím v pískovcových skalách, jichž je tu všude dost.

Údajně jich tu bylo svého času obydleno přes pět desítek. Postupně se jejich využití měnilo na klasické sklepy, poslední byl obýván ještě v roce 1905.

Do dnešního dne se jich zachovalo dvacet a dva z nich si můžeme prohlédnout i s výkladem průvodce. Stačí zazvonit v čp. 31. Vše je od parkoviště dobře značeno.

Právě v těchto sklepech bydlí dodnes skřítek Zderadák, potomek zemana Zderada, zakladatele obce.

MAPA: stáhněte TOULCOVY MAŠTALE (PDF)

Výlet do pískovcových roklí

Vydejme se nyní po žluté turistické značce. Lesní písčitou cestou mezi borovicemi po i 2,5 kilometru dojdeme do vesnice Bor u Skutče.

Cestou přejdeme tři údolíčka malebných potoků a postupně se podél cesty začínají objevovat pískovcové skály.

Celá oblast je tvořena cenomanským pískovcem stáří necelých 100 milionů let. Oproti skalním věžím například v Českém Ráji v této oblasti eroze vytvořila v pískovci stěny a rokle.

Toulovcovy Maštale na Vysočině - Horydoly.cz - Outdoor Generation

Z Boru pokračujeme po zelené značce. Hned za vsí je pěkná skalní vyhlídka Petrovna.

Přes údolí zvané Za Borky dojdeme na nejzajímavější místo naší cesty, Toulovcovy Maštale. Pískovcové rokle tu tvoří pravý labyrint, který můžeme projít značeným, asi dvě stě metrů dlouhým okruhem.

Podle pověsti se zde skrýval loupeživý rytíř Toulovec, který přepadal kolemjdoucí kupce a podnikal výbojné výpravy až na Moravu. Pokud máme čas, můžeme si cestu prodloužit o okruh přes Městské Maštale okolo skalních útvarů Velryba, Kostelíček a Panský stůl.

Osvěžení ze studánky nebo v hospůdce

Pokračujeme po červené značce okolo studánky Džberka až do osady Vranice. Tady se můžeme osvěžit v pěkné hospůdce. Obzvlášť doporučuju gulášek a chotěbořskou desítku.

Poté jdeme údolím proti proudu potoka stále po červené okolo Mojžíšovy studánky se zázračnou vodou a po chvíli stoupáme okolo skal s roklí zvanou Dudychova jeskyně.

To jsme již na dohled Boru. Z něj sestoupíme okolo bizarního skalního útvaru Kolumbovo vejce až k Prosečskému potoku.

Několik výchozů tvrdé žuly v jeho korytě tvoří kaskády a tůně zvaná Kupadla. Za nimi se vrátíme po cyklostezce přes výjimečnou osamocenou skálu Kazatelna, na kterou se pohodlně dostaneme po vytesaných schodech. Výhled je však jen po okolních lesích.

Po třech kilometrech nás cyklotrasa dovede zpět do Zderazi. Za sebou máme osmnáct kilometrů.

Pivnická rokle

Severozápadně od Zderazi je další přírodní zajímavost, ve skalách hluboce zaříznuté údolíčko Pivnická rokle. Je přístupné od řeky Novohradky, nebo dva kilometry ze Zderazi modře značenou cyklotrasou.

Protéká jím občasný potůček. Cesta je tady daleko divočejší než stezky, které jsme prošli do Maštalí. Však zde také potkáme daleko méně turistů.

Za odměnu můžeme nakouknout do některé z jeskyní. Opatrnost a čelovku s sebou!

Zajímavosti v okolí

Pokud vám zbyde čas, můžete navštívit muzeum dýmek v blízké Proseči, nebo rokokový zámek Nové Hrady s muzeem cyklistiky, či se kochat krajinou z některé z nedalekých rozhleden - Toulovcova, Terezka, či Borůvka.

Zobrazit místo Turistika na větší mapě

Tagy: