Prymula: Může být i 50 tisíc případů denně, pak už nebude koho nakazit

Prymula: Může být i 50 tisíc případů denně, pak už nebude koho nakazit

Prymula: Může být i 50 tisíc případů denně, pak už nebude koho nakazit

Jak se díváte na covidová čísla? Za čtvrtek přibylo 27 717 nově nakažených, což je suverénně nejvíce od začátku pandemie. Kdy a kde odhadujete, že se zastavíme?

Dochází k určitému zpomalení exponenciální křivky, protože kdyby to šlo stejným tempem, jaké bylo při reprodukčním čísle 1,4, tak bychom už teď viděli denní nárůsty kolem 30 tisíc.

To zpomalení je ale zatím natolik mírné a nepatrné, protože pozitivita testů, tedy druhý zásadní ukazatel, je stále velmi vysoko, na čtyřiceti. To znamená, že ještě budeme narůstat. Myslím si, že se můžeme dostat někam až k 40 až 50 tisícům nově nakažených za den.

PŘEHLEDNĚ: Jaká opatření od pátku platíKoronavirus

Už nyní jsme na výrazně vyšších číslech nakažených než při dosud největší jarní vlně. Tehdy se všichni strachovali o nemocnice. Nyní je téměř 900 pacientů na JIP, tehdy to bylo ke dvěma tisícům, ale nynější vysoké nárůsty se teprve budou v nemocnicích projevovat. Očekáváte nyní přetečení kapacity nemocnic?

Riziko je poměrně velké, protože teď se ta epidemie posouvá z Moravy do Čech. Když vidím kapacity v našich nemocnicích, tak ty jdou skutečně velmi výrazně dolů. Těch pacientů je spousta a kapacita se začíná vysaturovávat. Riziko tu bohužel je, byť obrovské počty diagnostikovaných nekorespondují s mírou závažnosti, jako tomu bylo na podzim nebo v jarních vlnách.

Kvůli očkování.

Ano, kvůli očkování. Přesto vzhledem k tomu obrovskému počtu hrozí, že se tam dostat můžeme. Zaprvé je tu nějaká latence klinických projevů, která je od jednotek dnů až po třeba deset dnů. Kdybychom zůstali na tomto čísle, tak projekce do nemocnic budou narůstat ještě v několika následujících dnech.

I bez nějakých velkých opatření ta vlna půjde dolů, protože nebude moci nakazit další nové jedince, protože ti se už nakazili dříve.

Když tohle vše sečteme, tak budeme na hodnotách, které ten systém poměrně zatíží, asi rychleji, než na ÚZIS predikovali. To budou hodnoty kolem patnácti set pacientů, kdy už je opravdu problém s distribucí pacientů a lokálně vznikají nedostatky lůžek, které se musí řešit transportem do zařízení, kde ještě nějaká volná kapacita je.

Před několika měsíci jste tvrdil, že v Česku můžou být třeba tři miliony lidí, kteří covid prodělali. Teď by jich bylo víc. Do toho máme 6,3 milionu občanů s dokončeným očkováním. Odkud se všichni ti nakažení podle vás berou? Ten prostor už není tak velký.

Jsou dva problémy. Vakcína má opravdu nižší účinnost v tom dlouhodobém hledisku, než se čekalo, což je ale dáno do značné míry tím, že prostě používáme vakcínu na úplně jiný typ viru, než tady teď máme. Pokud by se používala vakcína, která by korespondovala s deltou, tak si myslím, že účinnost by byla výrazně vyšší.

Teď je vidět pokles kontaktů, protože část populace se už poměrně značně obává, snaží se očkovat a souvisí to s těmi kontakty. Proto si myslím, že přijde doba, kdy jedinci, kteří se nechtějí očkovat a chtějí pořád být s lidmi v kontaktu, tak mezi nimi ta nákaza za chvíli proběhne.

V této situaci to jde prostě po šesti měsících opravdu dramaticky dolů. Je vidět, že řada lidí, kteří jsou nemocní i po očkování, jsou lidé, kteří si nestihli dát třetí dávku, anebo si ji dali třeba před pěti či deseti dny a imunita ještě nestihla nějakým způsobem zareagovat.

Kdo zaplňuje nemocnice a JIPDomácí

Prymula: Může být i 50 tisíc případů denně, pak už nebude koho nakazit

A druhá věc je, že jsme se dostali do situace, o které si lidé mysleli, a já objektivně řeknu, že jsem si to také myslel, že se do takovýchto čísel nedostaneme a budeme dodržovat nějaká elementární pravidla. Nedodržovalo se ale v podstatě vůbec nic a kontakty byly natolik intenzivní, že v tom menším poolu lidí se nakazilo podstatně více lidí, než by tomu bylo třeba při nějakém řízeném procesu. My jsme tu šli donedávna, prakticky do doby před pár dny, cestou, kdy docházelo k téměř přirozenému šíření viru v populaci.

Teď je vidět pokles kontaktů, protože část populace se už poměrně značně obává, snaží se očkovat, a souvisí to s těmi kontakty. Proto si myslím, že přijde doba, kdy jedinci, kteří se nechtějí očkovat a chtějí pořád být s lidmi v kontaktu, tak mezi nimi ta nákaza za chvíli proběhne. Takže i bez nějakých velkých opatření ta vlna půjde dolů, protože nebude moct nakazit další nové jedince, protože ti se už nakazili dříve.

Domníváte se, že by k tomu promoření mohlo dojít v této vlně, nebo se to bude opakovat třeba příští podzim?

Tato vlna je opravdu mohutná, já si tedy myslím, že by to mohlo být už v této.

Je to největší vlna, která nás zatím potkala? I přes tu vakcinaci?

Je.

Vláda zavádí nová opatření. Jde třeba o omezení otevírací doby restaurací do 22 hodin či zákaz vánočních trhů. Je to dostatečné? Budou tato opatření fungovat? Přece jen některá z nich se v minulosti už aplikovala a účinek zřejmě nebyl úplně valný.

Je třeba si uvědomit, že na laboratoři celého světa prakticky všechna opatření už byla použita. Jsou to opatření, která jsou schopná reprodukční číslo posunout v setinách, možná malých desetinách.

Pokud tu jede epidemie na takovýchto číslech a s reprodukčním číslem třeba 1,4, tak je diskutabilní, jestli se takto dokážeme vrátit do klidného stavu dostatečně rychle. To je věčná polemika mezi tím, jestli udělat opravdu plošné a rychlé opatření, nebo salámovou metodou přidávat různá menší opatření.

V lockdownu osaměli a začali pít, ordinace teď na nával závislých nestačíDomácí

Když se oprostíme od České republiky a řekneme to obecně, tak se ukazuje, že rychlá a tvrdší opatření jsou účinnější než ta delší, salámová opatření, tedy přidávaná po určitých částech.

Když přeberu vaše označení, tak to, co nyní dělá vláda, tak odpovídá té salámové metodě. Bude to fungovat?

Teď dochází k tomu, že už vidí tu predikci. Tady se bohužel neberou v potaz predikce, které jsou v horizontu třeba jednoho měsíce. To se zdá být dobou neuvěřitelně vzdálenou. Ale teď už se dostáváme do predikcí, které jsou v řádu dnů a jednoho až dvou týdnů, a je vidět, že v tomto horizontu s tou epidemií mnoho dělat nejde. Nyní ten vývoj nepochybně vzbudil už vážnou pozornost, a proto ty kroky, které se dělají, jsou samozřejmě výrazně zásadnější než ty předchozí.

Vy jste znám tím, že jste zastáncem spíše tvrdších opatření. Kdybyste byl ministrem zdravotnictví, co byste navrhoval, aby došlo k většímu potlačení epidemie? Hodnotíte některé opatření jako zbytečné?

Teď je třeba říct, že už to není jednoduché, ať tam bude vláda odcházející, nebo ta přicházející. Ta opatření prostě přicházejí do polarizované společnosti a někteří to berou jako výraz svého osobního názoru a bojují s těmi opatřeními. To vždycky vede k tomu, že ta opatření nebudou nijak dramaticky účinná.

ÚZIS odmítl dát senátorce covidová data. „Dobrá žádost, poskytneme je,“ hájí se DušekDomácí

To, co vítám, je snaha nějakým způsobem ta opatření kontrolovat a sankcionovat jejich nedodržování, protože bez toho bychom se tady dostali do situace, že to vlastně nemá cenu. Protože někteří se tomu vysmívají a stát je tedy raději nejde zkontrolovat, aby neměl problém. A když se podíváme třeba na Rakousko či Austrálii, tak tam jsou pokuty opravdu velmi významné. Ono to sice vzbudí na začátku nějakou vášeň, ale pak se to zklidní a nějakým způsobem to funguje. Tohle je tedy věc, která je zásadní, která jde napříč všemi opatřeními.

Takže primární je podle vás kontrola dodržování opatření a sankce?

Jistě. Pak totiž můžete vymýšlet miliony opatření a ono to nefunguje. Je otázkou, jestli dělat řadu takovýchto drobných opatření, nebo neudělat raději plošnější opatření s větším dopadem.

Druhá věc je, že ta legislativa tady byla opravdu nastavena nešťastně. Bez nouzového stavu, o kterém jsem si myslel, že nebude nutný, prakticky nelze plošnější opatření udělat.

Další věc, která není úplně akceptována, je otázka kontaktů očkovaných s neočkovanými. Je jasně ověřeno, že očkovaný může šířit nákazu, a proto by tu měla být opatření minimálně ve vztahu k seniorům či zranitelné populaci, aby takto nakaženi být nemohli. Úplně primární opatření v tuto chvíli je maximálně eliminovat kontakty seniorů, protože ti zvyšují obložnost nemocnic.

Kdo zaplňuje nemocnice a JIPDomácí

Jak jsem zmínil, jedním ze zaváděných opatření je zákaz vánočních trhů, který přichází v době, kdy se už rozjíždí. Trhovci se na to nachystali, mnohdy do toho vložili své úspory – a nic nebude. Přitom zůstávají otevřené velké obchody, kde se ti lidé budou stejně setkávat. Přijde vám tohle opatření v pořádku?

Opatření by měla mít hlavu a patu. Proto já říkám, že než to dělat takto selektivně, což logicky povede k řadě chyb, tak lépe to udělat nějakým plošnějším způsobem. Pokud budou trhy venku, tak tam by ten problém neměl být nijak velký.

Je už na řadě lockdown? Řada odborníků to tvrdí, přestože jsme z velké části proočkovaní.

Lockdown by měl být reálně zvážen pouze v situaci, kdy tady bude jasná predikce, že třeba do čtrnácti dnů budou překročeny kapacity nemocnic. Pak bude na místě lockdown udělat, v jiném případě ne.

Když se zpětně ohlédnete za svými vlastními výroky a predikcemi, můžete to zpětně zhodnotit? Co jste si myslel a ono to tak dopadlo?

Bylo toho vícero. Už tehdy bylo vidět, že ten virus je mnohem horší, než jsme si možná mysleli, a je schopen udělat procesy, které standardní viry nedokázaly.

Když to srovnáme třeba s ebolou, tak bohužel tyto infekce bychom dokázali zvládnout podstatně lépe než tento virus, který na první pohled vypadá laicky jako „horší chřipka“, a přesto nás dokáže celosvětově takhle decimovat.

Co jsme úplně nevěděli, tak tehdy se tvrdilo, že schopnost mutací tohoto viru je poměrně omezená, že je to poměrně konzervativní virus. Poté se začaly zachytávat různé mutace, včetně delty, která změnila náhled na samotný virus. Jeho šíření se ukázalo být výrazně rychlejší. Ten virus v podstatě dokázal eliminovat některé kroky, které se proti němu dělaly, a v podstatě se vrátil zpátky na tu sílu, která byla, jako kdybychom nic neudělali.

AnketaNecháte se očkovat třetí dávkou?Ano55.6 %Ne11.2 %Vůbec se nenechám očkovat33.2 %Celkemhlasovalo6430čtenářů.
Další informace o koronaviru
Omikron: Příznaky, možná rizika, a účinnost vakcín
Novela pandemického zákona: Seznam změn
Koronavirus a Česko: Mapa nakažených a hospitalizovaných v obcích a městech
Třetí dávka: Kde se registrovat a kam se jít očkovat
Očkování: Počty a ochrana
Vývoj hospitalizovaných v ČR
Aktuální opatření: respirátory, testování, služby, karanténa
Co je chřipcovid: Souběh chřipky a covidu představuje nebezpečí
Jak zjistit, zda máte protilátky
Pozitivní i bez testu a čipování lidí. Co jsou nejrozšířenější dezinformace o covidu?
Jak si nesplést běžné nachlazení s koronavirem
Virus zaútočil, když klesla vzdušná vlhkost, zjistil vědec
yknivoNumanzeSaNyknalC
Tagy: